Üyelik Koşulları

Bilgi evinden faydalanmak isteyen 18 yaş altı kişiler velileriyle birlikte, 18 yaş üstü kişiler kendileri, gerekli evrakları getirmek koşuluyla bilgi evine üye olabilirler.

Gerekli Belgeler
1. Üye kayıt formu*
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 1 adet vesikalık fotoğraf

Üyelik Kuralları:
1. Bilgi Evi’nden sadece üye olanlar yararlanabilir.
2. Üye olmayan kullanıcılar, bilgi evi araç gereçlerinden bilgi evi içinde yararlanabilir.
3. Üyeler, açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphaneden serbestçe yararlanabilirler.
4. Araştırma, ödev vb. çalışmalar için öncelikle kütüphane bölümü kullanılır. Yeterli doküman bulunamaması halinde bilgisayar bölümüne geçilir.
5. Üyeler bir defada en fazla 2 adet kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilirler.
6. Ödünç alınan kitaplar kütüphane görevlisine kaydettirilir, iade ederken de üye üzerinden sildirir.
7. Üye kartı getirilmiş bile olsa, başka birinin yerine kitap alınmaz.
8. Okuyucu ödünç aldığı kitabı verilen süre içinde iade etmek zorundadır. Eğer kitap bitirilmediyse yeniden ödünç alır veya bir defaya mahsus uzatma yaptırabilir.
9. Ödünç alınan kitapların geciktirilmesi halinde bilgi evi tarafından üyeye kısıtlamalar getirilebilir.
10. Okuyucu ödünç aldığı kitabı bir başkasına ödünç veremez. Ödünç işlemi kişiye özeldir.
11. Ödünç alınan kitabın kaybedilmesi veya yıpratılması halinde; üyeden bu kitabın yenisi istenir.
12. Danışma kaynaklı kitaplar (ansiklopediler, sözlükler vb.) ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılabilir.
13. Bilgi Evi’nde kesinlikle gürültü yapılmaz.
14. Bilgi Evi’ne girerken, içeride başkalarının çalışma yaptığı düşünülerek, sessiz girilmeli ve Bilgi Evi’nden sessiz çıkılmalıdır.
15. Bilgi Evi’nde çalışma yaparken en düşük ses tonuyla konuşulmalıdır.
16. Bilgi Evi’ne kesinlikle yiyecek ve içecekle girilmez.
17. Bilgi Evi’nde cep telefonları sessize alınmalı ve telefon görüşmesi yapılmamalıdır.


Üyelik Avantajlarınız:
• İlköğretim ve lise çağında bulunan tüm öğrenciler için, günlük ödevlerini, dönem ödevlerini, yıllık ödevlerini ve projelerini bilgisayar ortamında hazırlayabilme,
• İnternet ortamında araştırma yapabilme,
• Bilgisayar bilgilerini geliştirme ve pratik yapma,
• İnternetten araştırılmış veya bilgisayarda hazırlanmış ödevleri, belli kurallar çerçevesinde, yazıcıdan çıkartabilme,
• Kütüphaneden roman, hikâye vb. ödünç kitap alıp faydalanabilme,
• Serbest ders çalışma ve kitap okuma,
• ÖSS ve SBS bölümünde faydalanma,
• Cumartesi günleri dev ekranda sinema gösterimini izleme,
• Bol miktarda araştırma kaynakları (ansiklopediler vb.) ve yardımcı ders kitaplarını inceleme,
• Düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılma,
• Kulüp ve grup faaliyetlerine katılma,
• Sosyal ve kültürel çalışmalara katılma,
• Seminer ve konferanslara katılma vb.
Geri