Ayın Sorusu

Şubat Ayının Sorusu
Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ya da Rum, Abaza ve Gürcülerle yaptıkları savaşlara ait destanî hikâyelerdir. Halk arasında söylene söylene 14. yüzyılda son şeklini almış, 15. ve 16. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. On iki hikâyeden oluşan eserin yazarı belli değildir. Biri Almanya’da Dresden Kütüphanesi’nde, diğeri Vatikan’da olmak üzere iki yazma nüshası vardır.
2018 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası listesine alınan bu anonim eserin adı nedir?

* Doğru cevabı üye olduğunuz bilgi evinde bulunan Ayın Sorusu kutusuna atabilirsiniz.
Önceki ayların sorularına bakmak için seçiniz.
Geri