Ayın Sorusu

Mayıs Ayının Sorusu
Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde, çeşitli yörelerde Osmanlı Ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüdür.
Milli mücadele döneminde işgalcilerle mücadele amacıyla yerel olarak kurulan bu yapının ismi nedir?

* Doğru cevabı üye olduğunuz bilgi evinde bulunan Ayın Sorusu kutusuna atabilirsiniz.
Önceki ayların sorularına bakmak için seçiniz.
Geri