Gezelim Öğrenelim

 • Kız Kulesi

  Kız Kulesi

  Üsküdar’da, Salacak’ın 150-200 metre kadar açığında, küçücük bir ada üzerinde şirin, beyaz bir yapı olarak inşa edilmiş olan Kız Kulesi, İstanbul’un güzelliğine güzellik katan başlıca mimari unsurlardan biri. Tarihi yarımadayı Üsküdar kıyılarından seyretmeyi sevenler, İstanbul panoramasının Kız Kulesi’yle nasıl bir renk ve canlılık kazandığını bilirler. Tarihin eski dönemlerinden beri bilinen bir mevki olan Kız Kulesi, sadece estetik zarafetiyle değil, efsaneleri ve anılarıyla da İstanbul’u zeng...

 • Önceden paganizmin egemen olduğu İstanbul, Hıristiyanlıkla 4.yüzyılda tanışmış ve kiliseler de bu dönemden sonra yapılmaya başlanmıştır. İstanbul'a inşa edilen ilk kiliseler Havariyyun Kilisesi, Ayasofya ve Aya İrini'dir. Fethe kadar İstanbul'da çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Nesturilik, Monofizitlik, Katoliklik,0rtodoksluk, Süryanilik, Gregoryenlik, Keldanilik, Dominikenlik, Fransiskenlik gibi farklı mezhep ve tarikatların kiliseleri İstanbul'da yer almıştır. Ayrıca Rum, Ermeni, Latin ve ...
 • Eminönü İlçesi'nde, Cankurtaran ile Kadırga arasında, Küçük Ayasofya Caddesi'nin sonundadır. Kiliseden çevrilme camiilerdendir. 527 yılında Bizans İmparatoru I. Jüstinyen zamanında yapılmıştır. Adı "Sergiyos ve Bakhos Kilisesi" idi. Alt sütunlar üzerindeki kitabede tapınağı I. Jüstinyen 'in St. Sergiyos ve St. Bacchus adlı azizler adına yaptırdığı yazılıdır. Sultan II. Bayezid zamanında Darüssaade Ağası Hadım Hüseyin Ağa tarafından bir minare eklenerek camiiye çevrilmiştir. Muhtelif zamanlarda t...
 • Laleli Külliyesi

  Laleli Külliyesi

  Eminönü İlçesi'nde, Laleli semtinde, Ordu Caddesi ile Fethi Bey Caddesi'nin kesiştiği köşede yer alır. Sultan III. Mustafa tarafından 1760-1763 arasında inşa ettirilmiştir. Külliyenin mimarının Mehmed Tahir Ağa veya Hacı Ahmed Ağa olduğu zannedilmektedir. Külliye, bir camii, bir imaret, çeşme, sebil, türbe, han ve medreseden oluşmaktadır. Camii, külliyenin merkezini teşkil etmektedir. Bodrum niteliğindeki bir altyapının üzeri, aynı zamanda camiinin avlusudur. Bu avlu yer seviyesinden yüksektedir...

 • Haliç’in kenarında, Osmanlı donanmasının dökümhanesi olarak kullanılan bir binada hizmet vermektedir. Müzede sınaî ve teknolojik ürünler, modeller, resimler ve gravürler sergilenmektedir. Ayrıca müze içinde bir de kafeterya ziyaretçilere hizmet vermektedir. Kuruluş Yılı: 1994 Hasköy Cad. No:27, Hasköy (212) 250 89
 • Eminönü İlçesi'nde, Nuruosmaniye Külliyesi'nin kuzeydoğusunda yer alan külliye camii, türbe, hamam, han, medrese, imaret ve sıbyan mektebinden oluşmaktaydı. Fakat günümüze kadar ancak camii, türbe, han ve hamam ulaşabilmiş; diğer kısımları ise ortadan kalkmıştır. Bu kompleks ilk büyük vezir külliyesidir ve Fatih Külliyesi'nden sonra 15. yüzyıla ait en önemli yapı grubudur. 1460'lı yılların başında inşasına başlanan külliyenin camiisi 1462'de tamamlanmış; diğer kısımlarının inşası ise 1474 yılına...
 • Merkez Efendi Çilehanesi

  Merkez Efendi Çilehanesi

  Zemini avludan yedi metre kadar aşağıda olan çilehaneye türbenin hemen arkasından on beş - yirmi basamaklı bir merdivenle iniliyor. Burası otuz metrekarelik bir kuyu üzerine oturtulmuş küçük bir kapısı ve penceresi dışında hiçbir donanımı olmayan bir barakadır esasen. Bununla diğer çilehanelere nazaran epeyce de ferahtır. Barakayı kırmızı balıkların yüzdüğü havuz çevresini dolanan dar bir yol kuşatır. Havuzdaki suyun ayazma (Hıristiyanların inanışına göre kutsal kabul edilen şifalı su) olduğun...

 • Merkez Efendi Hamamı

  Merkez Efendi Hamamı

  Darülkurra’dan çıkıp Merkezefendi Caddesi üzerinde güneye doğru yürüyoruz. Cadde, birkaç sene evvel yenilenmiş ve küçük küp şeklinde Arnavut kaldırımlarıyla döşenmiş. Biraz daha ilerleyince sağda, Hamam Çıkmazı Sokağı’nın köşesinde 1965’lerden beri var olan, babadan oğula kalmış gecekondudan bozma bir mahalle bakkalı bulunuyor. Onun az ötesinde de yine aynı tarihlerden kalma olduğu tahmin edilen Son Durak Kıraathanesi ismiyle bir mahalle kahvesi göze çarpıyor. Bakkal ve kahveyi geçince sağda Mer...

 • Merkez Efendi Konağı

  Merkez Efendi Konağı

  Teknik olarakm kâgir bir bodruma oturan iki esas kat ve bir çatıdan oluşan bu konağın planı orta sofalı denebilecek tiptedir. Cephelerinde çıkmaları olan ve dikey dikdörtgen kafesli pencerelere sahip bu bina 1970’lere kadar tekkenin son şeyhi olarak kabul gören Nurullah Efendi tarafından mesken olarak kullanılmış. Kimi kaynaklarda on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı içinde muhtemelen tekkenin selamlık, derviş hücreleri, mutfak, taamhane gibi kısımları restore edilirken konağın tamamı yıktırılıp ...

 • Merkez Efendi Tekkesi

  Merkez Efendi Tekkesi

  Merkez Efendi, Sümbülîlik'in piri "Sümbül Efendi" lâkaplı Şeyh Yusuf Sinaeddin Efendi'nin halifesi, döneminin ileri gelen sûfîlerinden ve hekimlerindendir. Merkez Efendi'nin 1514 yılında, mensubu olduğu tarikatın (Halvetilik) halvet geleneğine uygun bir tekke tesis ederek sur dışındaki bu tenha yere yerleşmiştir. Merkez Efendi'nin kendi buluşu olan mesir macununu; Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'ın inşa ettirdiği külliyenin zâviyesinde şeyhlik ve dârüşşifâsında tabiplik yapmak ...

12345678910111213141516171819
Geri