Gezelim Öğrenelim

 • Müze İstanbul’un en eski ve büyük mevlevihânesi olan Galata Mevlevihânesi’nde bulunmaktadır. Yapılışından dergâhların kapatılışına kadar mevlevihâne olarak kullanılan bina, 1975 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Müzede müzik aletleri, Mevlevi kıyafetleri, tarikat taçları, değerli eşyaları sergilenmektedir. Ayrıca müzede zaman zaman semâ gösterileri, Klasik Türk Müziği Konserleri ve konferanslar da düzenlenmektedir. Kuruluş Yılı: 1975 Galip Dede Cad. Tünel, Beyoğlu (212) 245 41 41
 • Dolmabahçe Camii

  Dolmabahçe Camii

  Dolmabahçe Sarayı'nın güneyinde, sahilde yer alır. Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından yaptırılmaya başlanmış ama vefatı ile Sultan Abdülmecid inşasını sürdürmüştür. Camii 1855 yılında tamamlanmıştır, mimarı Garabet Balyan'dır. Barok üslubuyla yapılmış süslü camiilerdendir. Camii Saraya bitişik olduğu için, ön kısmına hünkar ile devlet ricalinin ibadet edebileceği, selamlık töreni ve buluşmaların yapılacağı iki katlı bir hünkar mahfili inşa edilmiştir. Camii mimarimizd...

 • Beşiktaş İlçesi’nde, sarayla aynı adı taşıyan cadde üzerinde yer alır. Sultan Abdülmecid tarafında yaptırılan sarayın mimarları Garabet ve Nigogos Balyan’dır. 1846 yılında inşasına başlanan saray ancak 1856 yılında tamamlanabilmiştir. Beşiktaş’ta Dolmabahçe Caddesi ile Boğaz arasında, 250.000 m2’lik bir alan üzerine kurulan saray ve önemli müştemilat binaları deniz doldurularak inşa edilmiştir. Saray bugün bir ana yapı ile Veliaht Dairesi, Mefruşat ve Muhafızlar Dairesi, Hareket Köşkleri, Caml...
 • El Emeği Göz Nuru Pazarı

  El Emeği Göz Nuru Pazarı

  Ev hanımlarının kendi elleriyle hazırladıkları iğne oyasından dantele, resimden ebruya, mantıdan, yaprak sarması ve pastaya kadar el emeği göz nuru ürünlerin satışının yapılacağı pazarın açılışını 8 Nisan Cuma günü Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa Dündar Dündar, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte gerçekleştirdi. Zeytinburnu ve İstanbullular her Cuma günü Merkezefendi'de açılacak bu pazarı gelerek el emeği göz nuru eserleri satın alabil...

 • Erikli Baba Tekkesi

  Erikli Baba Tekkesi

  Eryek Baba, Eyrek Baba ya da Erikli Baba isimleriyle anılan bir zatın, İstanbul’un fethinde bilfiil görev aldıktan sonra bu alanda tekkesini kurduğuna inanılır. Bu zatın türbesinin de tekkenin bahçesinde bulunduğu kabul görür. Buraya ayrıca Kazlıçeşme Tekkesi de denir. Bektaşi tekkesi olması kuvvetle muhtemeldir. Tekkeye bugünkü ismini veren (Mehmet) Perişan Baba’nın Konya’da doğduğu ve hayatının büyük bir kısmını Hacı Bektaş-ı VelîTekkesi’nde geçirmiş Bektaşibüyüklerinden olduğu sanılıyor.Bin...

 • Üsküdar'da Doğancılar Caddesi ile Uncular Caddesi'nin kesiştiği yerde Darı Sokağı'nın başlangıcındadır. Kim tarafından yaptırıldığı ve yapım yılı bilinmemekte, fakat 15. yüzyıldan kalma olduğuna dair bazı deliller bulunmaktadır. Şifa Hamamı olarak da isimlendirilen bu hamam bir çifte hamam olarak yapılmıştır ve şu an her iki bölümü de faaldir. Üsküdar'daki en eski hamam olmasına rağmen, günümüze kadar orijinal halini muhafaza edebilmiştir.
 • Arkeoloji Müzelerine bağlıdır. Halil Eldem Bey tarafından 1917 yılında düzenlenerek hizmete açılmıştır. Eski Mezopotamya, Yunan öncesi Anadolu, Eski Mısır ve İslamiyet öncesi Arabistan Kültürüne ait 15.000 kadar arkeolojik eser sergilenmektedir. Binanın giriş merdiveninin iki yanında M.Ö. IX. yüzyıla ait Zincirli’de bulunmuş iki aslan heykeli yer alır. Salonlarda sırasıyla; Asur, Sümer, Akat, Babil ve Part uygarlıklarına ait eserler, Eski Mısır eserleri, İslamiyet öncesi Arabistan eserleri ve ...
 • Eyüp Sultan Külliyesi

  Eyüp Sultan Külliyesi

  Eyüp Semtinin merkezinde, Haliç kenarındadır. Külliye, camii, türbe, hamam ve günümüze ulaşmayan medrese ve imaretden oluşmaktaydı. Külliyenin ilk inşa edilen kısmı türbedir. Bu türbe, sahabe olan ve Hz. Muhammed'i Medine'ye ilk geldiğinde evinde misafir eden Hz. Ebu Eyüb el-Ensari'ye aittir. Halk arasında "Eyup Sultan" olarak isimlendirilen bu zat, Emevilerin 668-669’daki İstanbul kuşatmasına katılmış ve şehid olmuştur. Mezarının bulunduğu yer İstanbul'un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmed'in...

 • Eyüp Sultan Türbesi

  Eyüp Sultan Türbesi

  Eyüp Sultan Camii yanındadır. Hz. Muhammed'in ordusunda sancaktar olup, İstanbul'un muhasarası sırasında şehid olan Hz. Eyyub El-Ensari'nin mezarıdır. Mezar fetihten sonra bulunmuş ve üzerindeki türbe 1459 yılında cami ile birlikte inşa edilmiştir. Dışı çinilerle süslü türbe Eyüp Sultan Külliyesinin en önemli öğesidir. Türbe sekizgen planlı ve tek kubbelidir. Türbe dışındaki ve iç duvarlarındaki çiniler, ahşap sandukanın üzerindeki simle işlenmiş yazılarla süslü örtü ve sandukanın önünde bulun...

 • Fatih Camii

  Fatih Camii

  II.Mahmut döneminde ve daha sonra da 1954'de onarılarak bugünkü konumuna getirilmiştir. Caminin yalnızca minaresinin alt gövdesi günümüze kadar orijinal biçimde ulaşmıştır.

12345678910111213141516171819
Geri