Gezelim Öğrenelim

 • Yapı Kredi Bankası tarafından açılan müzede el yazmaları, baskı kumaşlar, seccadeler, karagöz kuklaları ve etnografik diğer eserler yer almaktadır. Müze özel konularla ilgili sergiler de düzenlemektedir. İstiklal Cd. No: 285, Beyoğlu (212) 245 20 41
 • Yassıada

  Yassıada

  Burası da Bizans'ın sürgün yerlerinden biridir. Tarihte, Latinler'in ve Ruslar'ın istilalarına uğramıştır. İstanbul'un fethinden sonra Yassıada ve üzerindeki manastırla ilgilenen olmamıştır. İngiltere'nin İstanbul Sefiri Sir Henry Bulwer 1859'da adayı satın almış, adada bazı garip, kale gibi binalar inşa ettirmiş ve ziraat yaptırmıştır. Daha sonra ada, Mısır Hıdivi İsmail Paşa'ya satılmıştır. Ancak, İsmail Paşa da adanın imarı ile ilgilenmemiştir. Yassıada, 1947 yılında Deniz Kuvvetleri tar...

 • Fatih İlçesi'ne bağlı Sultan Selim semtinde, Sultan Selim Külliyesi içinde yer alır. Türbe sekizgen plana sahiptir ve bir giriş revağı vardır. Türbe girişinin iki tarafı da çinilerle süslenmiştir. Türbenin sedef kakma kapısı ve pencere kapakları, dönemin sedef işleme sanatına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Çinileri ise mükemmel bir sanatın ürünüdür.
 • Yedikule Hisarı

  Yedikule Hisarı

  Hisar düz bir zemin üzerine kurulmuştur. Üç köşesinde birer büyük kule ile bir yarım daire, bir üç köşeli altı küçük burç ile ilave edilmiş surdan oluşuyor.Yukarıda adı geçen Altın Kapı’nın ayrı olarak kendine ait müstahkem bir kapısı ile küçük bir koltuk kapısı olmak üzere toplam iki kapısı vardır hisarın. Bu gün küçük olan kapı, örülmek suretiyle körleştirildiğinden sadece büyük kapıdan giriş yapılabilmektedir. Üstleri yüksek, piramit biçimli, iki kademeli külahlarla örtülecek şekilde tasarla...

 • Yedikule Hisarı

  Yedikule Hisarı

  Buradaki kulelerden biri Bizanslılar döneminde hapishane olarak kullanılmaktaydı. Osmanlılar burayı ilk olarak devlet hazinesi amacıyla kullanmış ama III. Murad'dan (1574-1595) sonra mekân, imparatorluğa zindan olarak hizmet vermiştir. Bu zindanlara vezirler, paşalar, asi saray mensupları gibi önemli yerli mahkûmların yanı sıra savaş halinde bulunulan ülkelerin tutsak elçileri konulduğundan, imparatorluk tarihi açısından önem arzeden bir yerdir. Osmanlı tarihinin genç ve reformcu padişahı Genç O...

 • Kara surlarının Marmara’yla birleştiği yere yakın ve adını hisardan alan semttedir. Yedikule Hisarı, Bizans İmparatorlarının savaş dönüşlerinde kente girdikleri Altın Kapı’nın hemen arkasında, Fatih Sultan Mehmed tarafından inşa ettirilmiş bir iç kaledir. Hisar inşa edilirken, daha önceden var olan Bizans Surlarına ait kuleye 3 yeni kule daha eklenmiş ve beşgen şeklinde, yedi kuleli bir iç kale elde edilmiştir. Bu hisar hem Sultan III. Murad zamanına kadar (1574-1595) Osmanlı devlet hazinesinin...
 • Eminönü İlçesi'nde, Eminönü Meydanı'nda, Mısır Çarşısı'nın yanındadır. Külliyenin merkezinde yer alan. Camii deniz kıyılarındaki sultan camiilerinin en görkemlisi olarak İstanbul siluetini tamamlar. Sultan III. Mehmed'in annesi ve Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan adına 1597'de Mimar Davud Ağa tarafından yapımına başlanan camiinin mimarlığını 1598'den sonra Dalgıç Ahmed Ağa üstlenmiştir. 1603'e kadar süren inşaat Sultan I. Ahmed'in tahta çıkışıyla yarım kalmıştır. Kaderine terk edilip yar...
 • Üsküdar'da, Hâkimiyet-i Milliye Caddesi'nin Üsküdar Meydanı ile birleştiği yerdedir. 1708-1710 yılları arasında Emetullah Gülnuş Valide Sultan adına, Sultan III. Ahmed tarafından Mimar Bekir'e yaptırılmıştır. Külliye bir camii, hünkâr mahfili, türbe, sebil, muvakkithane, sıbyan mektebi, dükkânlar, imaret ve çeşmeden müteşekkildir. Camii, etrafını kuşatan bir dış avlunun içinde yer alır. Camii ve iç avlu, dış avluya göre daha yüksektir. İç avluda güzel bir şadırvan bulunmaktadır. Camii, klasik ...
 • Yenikapı Mevlevihanesi

  Yenikapı Mevlevihanesi

  İstanbul'un beş önemli Mevlevihanesinden biri olan Yenikapı Mevlevihanesi Osmanlı tekke mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan güzel bir örnektir. Yenikapı Mevlevihanesi ismini bugün "Mevlanakapı" olarak bilinen sur kapısından almıştır. Sünbül Efendi aracılığıyla tarikata giren ve Mevleviliğe intisap eden Yeniçeri Katibi Malkoç Mehmed Efendi tarafından, yoğun iskan sahalarına uzaklığı sebebiyle sur dışında inşa edilen Mevlevihane 1597 yılı Recep ayında açılmıştı. Malkoç Mehme...

 • Yenikapı Mevlevihânesi

  Yenikapı Mevlevihânesi

  İstanbul'un beş önemli mevlevihanesinden biri olan Yenikapı Mevlevihanesi Osmanlı tekke mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan güzel bir örnektir. Yenikapı Mevlevihanesi ismini bugün "Mevlanakapı" olarak bilinen sur kapısından almıştır. Sümbül Efendi aracılığıyla tarikata giren ve Mevleviliğe intisap eden Yeniçeri Kâtibi Malkoç Mehmed Efendi tarafından, yoğun iskân sahalarına uzaklığı sebebiyle sur dışında inşa edilen Mevlevihane 1597 yılı Recep ayında açılmıştı. Malkoç Mehmed Efendi...

12345678910111213141516171819
Geri