Gezelim Öğrenelim

 • Tavşanadası

  Tavşanadası

  Eni boyu 90 metredir. Ağaçsız, çıplak, kayalık bir kara parçasıdır. Üzerinde, 40 metre yüksekliğinde bir tepe bulunmaktadır. Haritalardaki resmi adı "Balıkçı Adası"dır. Tavşanı bol olduğu için Tavşanadası adı verilmiştir. Adada günümüzde de tavşan vardır. Meskûn değildir.

 • Edirnekapı ile Eğrikapı arasında, surların yanındadır. Bizans’tan günümüze ulaşabilen yegâne saray olması ve Bizans’ın sivil mimari tarzını yansıtması nedeniyle, sadece İstanbul için değil, dünya sanat tarihi açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Saray’ın kaç yılında ve kim tarafından yaptırıldığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat etrafındaki kalıntılarından anlaşılmaktadır ki, bugün Tekfur Sarayı olarak isimlendirdiğimiz yapı müstakil bir saray değil, daha büyük bir sarayın kısım...
 • Tekstil

  Tekstil

  Giyim, kumaş ve ev tekstilinin merkezi Zeytinburnu'ndaki mağazalar avantajlı fiyatlarıyla tüketiciye hizmet veriyor. Deri kadar önemli bir başka sektör olan tekstil sektörünün geçmişi de fetihten sonra bölgeye yerleştirilen dokumacılara kadar gider. Çırpıcı Çayırı'na adını veren dokumacıların ardından 1927'de Kazlıçeşme'de kurulan dokuma sanayi ilçe için dönüm noktalarından biridir. Kumaş sektörünün 80'li yıllardan itibaren Zeytinburnu'na yerleşmesinin hemen ardından konfeksiyon sektörü de hızl...

 • Topkapı Kültür Parkı

  Topkapı Kültür Parkı

  Burası bir zamanlar İstanbul’un en mutena ve tarihi semtlerinden biri olan Topkapı’nın hemen dışındadır. Doksanlı yılların ortasına kadar Trakya Otogarı ya da Avrupa Garajı adı altında şehir dışından gelenlerin hizmetinde başlangıç ve bitiş noktası olarak kullanılan otobüs terminalinin rahatça ve düzensizce yayıldığı bir alandı. Varlığıyla İstanbul’un tarihi birikimini yansıttığı siluetine yakışmayacak bir manzara arz ediyordu. Yaşanan karmaşa, çarpık yapılaşma ve mevcut ihtiyaçlara cevap vere...

 • Topkapı Sarayı Müzesi

  Topkapı Sarayı Müzesi

  Topkapı Sarayı’nın hangi yılda başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte, 1460’lı yılların içerisinde olduğuna dair birçok kaynak vardır. Topkapı Sarayı belirli bir plana göre bir kerede inşa edilmiş ve bitirilmiş bir yapı değildir. Canlı bir organizma gibi sürekli büyümüş ve değişmiştir. Bu değişim; ya ihtiyaçtan ötürü yeni binaların eklenmesi ile ya da yangın ve diğer nedenlerle tahrip olan eskilerin yerine yeni binaların yapılması biçiminde olmuştur. Hatta Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırarak Top...

 • Sokaklarında dolaşırken mezarlarla bu kadar sık karşılaşılan ender şehirlerden biridir İstanbul. Hemen hemen bütün tarihi camilerin bahçelerindeki hazire adı verilen kısımlarda mezarlar vardır. Yine hem büyük hem de küçük külliyelerde yahut herhangi bir yol üzerinde, bir tekkede türbelere rastlamak da çok mümkündür. Fakat bu, dünyanın diğer şehirlerinde olduğu gibi büyük mezarlıkların İstanbul'da olmadığı anlamına gelmez. Aksine, fetihten itibaren ve hatta fetih öncesinden beri ölülerin gömüldüğ...
 • İlk olarak 1914 yılında Süleymaniye Külliyesi’nin Darü’zziyafe’sinde kurulmuştur. 1938 yılında ise İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır. Türk - İslam sanatı konusunda dünyanın sayılı müzelerindendir. Birçok cami, türbe ve kütüphanede bulunan çok değerli eserler toplanıp bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Müzede, Abbasiler’e, Memluklar’a, Selçuklular’a ve Osmanlılar’a ait seramikler, cam kandiller, duvar çinileri, alçı kabartmalar, Selçuklu ve Osmanlılar’a ait halı ve Yörük Kilimleri, gümüş i...
 • Beyazıt Meydanı’ndaki Beyazıt Medresesidir. Müze ilk olarak 1968 yılında Sultan Selim Medresesi’nde Türk Yazı Sanatları Müzesi ismiyle açılmış, bugünkü binasına ise 1984’te taşınmıştır. Birçok ünlü hattata ve hattat padişahlarına ait hatlar, levhalar, tuğralar ve Kur’anlar türlerine göre tasnif edilmiş olarak medresenin küçük odalarında sergilenmektedir. Kuruluş Yılı: 1968 Beyazıt Meydanı 34490, Beyazıt (212) 527 58 51
 • Fatih İlçesi'nde, Aksaray Meydanı'nın kuzeybatı yönündedir. Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1869-1871 arasında inşa edilen camiinin mimarı Sarkis Balyan'dır. Projenin hazırlanmasına Agop Balyan'ın katıldığı da bilinmektedir. Aslında bu camii, mektep, türbe, muvakkithane ve sebilden oluşan bir külliyenin parçasıdır. Fakat 1956- 1959 arasındaki Aksaray Meydanı düzenlenmesi esnasında külliyenin diğer unsurları ya yok edilmiş veya sebil gibi yerleri de...
 • Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın yanında, Yahya Efendi çıkmazında ve sağ taraftadır. Süleymaniye Camii'nde Şeyhülislam Ebussuud tarafından cenaze namazı kıldıran mutasavvıf bilginlerden Şeyh Yahya Efendi'ye türbe II. Selim tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın eseridir. Türbeyi II. Mahmud, Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan ve II. Abdülhamid onartmışlardır. Türbenin kapısındaki hicri 1290 tarihli yazıt türbenin 1873 yılında Pertevniyal Sultan tarafından onarıldığını belirtmektedir.
12345678910111213141516171819
Geri