Gezelim Öğrenelim

 • Boğaz’ın Rumeli yakasında, hisarla aynı ismi taşıyan semttedir. İstanbul’un fethi için hazırlıklar yapılırken, Boğaz’dan Bizans’a gelebilecek yardımları engelleyebilmek maksadıyla, 1452 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Hisar, Boğaz’ın en dar yerinde ve Anadolu Hisarı’nın karşısında yer almaktadır. Bu iki hisara yerleştirilen toplar sayesinde Boğaz tamamen gemilerin geçişine kapatılmıştır. Yerden yükseklikleri yaklaşık 30 m. olan üç kuleye sahip hisarın duvarlarının kalınl...
 • Eminönü’nde, Tahtakale’de Hasırcılar Çarşısı’ndadır. İstanbul’un siluetini oluşturan en önemli yapılardan biridir. Yüksek bir platform üzerine oturtulmuştur ve kıyı siluetine egemen bir konumda, Hacı Halil Mescidi’nin yerine inşa edilmiştir. Camiinin bulunduğu yer Roma döneminden bugüne şehrin en işlek mekânlarındandır. Banisi döneminin etkili devlet ricalinden, Süleymaniye Camii’nin inşasında da katkıları olan Sadrazam Rüstem Paşa’dır. Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı olan Sadrazam Rüstem Paşa ...
 • Türkiye’nin ilk özel müzesidir. Boğaz’da tarihi bir yalının içerisinde, M.Ö. 6000 yıllarından başlayarak Hitit, Frig, Urartu, Miken, Helenistik çağ, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı dönemlerine ait objeler, çini ve seramikler, giyim-kuşam eşyaları ve hat örnekleri sergilenmektedir. Kuruluş Yılı: 1980 Piyasa Cad. No: 27-29, Büyükdere (212) 242 38 13
 • Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray'dan Tünele doğru sol kolda bulunmaktadır. İnşasına 1906 yılında başlanmış ve 1912 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Mimarı İstanbul doğumlu olan Giulio Mongeri'dir. İtalyan rahipler tarafından yönetilen kilise, İstanbul'daki en büyük ve cemaati en geniş Katolik kilisesidir Bir avlu içerisinde kurulan kiliseye, ön cadde üzerinde kiliseye gelir temin etmek maksadıyla yapılan ki apartmanın arasındaki kapıdan girilir. Kilise betonarme olara...
 • Sedefadası

  Sedefadası

  Sedefadası da, diğer İstanbul adaları gibi bizans döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Adanın en önemli sürgünlerinden biri, miladi 857 yılında adaya gönderilen Patrik İgnatios'tur. İgnatios, 10 yıl adada çeşitli işkencelere maruz kalarak yaşadıktan sonra, 867 yılında yeniden patrik seçilmiştir. Ada, 1850'de Tophane Müşiri Damad Ferid Paşa'nın mülkiyetine geçmiş, paşa adaya zeytin ağaçları dikmiş ve sebze yetiştirmiştir. Paşanın ölümü üzerine ada bakımsız kalmış, 1. Dünya Savaşı sıras...

 • Üsküdar’da, Selimiye Kışlası’nın karşısındadır. 1805 yılında Sultan III. Selim tarafından yaptırılmıştır. 1823’de lodostan yıkılan minareleri yeniden yapılmıştır. 1964 yılında da restorasyona tabi tutulmuştur Dört girişli geniş bir avlu içindedir. Barok usulünde yapılmış camiilerdendir. Kare planlı olan bina kesme taştan yapılmıştır. Dört duvara 24 pencereli büyük kubbeyi köşelerde birer ufak kule desteklemektedir. Kubbe içi ayetler ve kalem işleriyle bezenmiştir. Camiinin içi mermer ve tahtad...
 • Seyyid Nizam Tekkesi

  Seyyid Nizam Tekkesi

  Seyyid Nizam Tekkesi'nin kuruluş tarihi tam olarak tespit edilememişse de, 16. yüzyılın ikinci çeyreği içinde yer aldığı tahmin ediliyor. Tekke binalarının zaman içinde geçirdiği onarım ve değişimler de net olarak bilinmemektedir. Tekkelerin kapatılmasından (1925) sonra, tevhidhane-türbe binası, cami olarak kullanılmaya başlanmış, meşruta ise cami görevlilerine tahsis edilmiştir. 1974'te Ahmet İpan isimli bir hayırsever tarafından, avlu girişiyle çevre duvarları, tekkenin ilk olarak inşa edild...

 • Seyyid Nizam Tekkesi

  Seyyid Nizam Tekkesi

  Tekkenin kurucusu, Yavuz Sultan Selim döneminde (1512-1520) Bağdat'tan gelerek İstanbul'a yerleşen, ulemadan ve Nakşibendiyye tarikatı şeyhlerinden, halk arasında "Seyyid Nizam" olarak tanınmış Seyyid Nizameddin Efendi'dir (ö.1550). Seyyid Nizam Tekkesi'nin kuruluş tarihi tam olarak tespit edilememişse de, 16. yüzyılın ikinci çeyreği içinde yer aldığı tahmin ediliyor. Tekke binalarının zaman içinde geçirdiği onarım ve değişimler de net olarak bilinmemektedir. Tekkelerin kapatılmasından (19...

 • Beşiktaş Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Caddesi’nin birleştiği köşede yer alır. Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşi Kaptan-I Derya Sinan Paşa tarafından yaptırılan bu külliye bir camii, günümüz ulaşmayan bir çifte hamam, daha sonra yaptırılan bir sıbyan mektebinden oluşmaktadır. Kitabesine göre, 1555’de Sinan Paşa’nın ölümünden sonra bitirilmiştir. Mimar Sinan’ın eserlerindendir. Camiinin üstünü bir büyük kubbe kapamakta ve bunu sağ ve solunda ikişer yarım kubbe desteklemektedir. Kapı tarafından ...
 • Sivriada

  Sivriada

  Adanın güneyinde küçük bir limanı, bir de tatlı su kuyusu vardır. Bizans döneminde sürgün adası olarak kullanıldığı bilinmektedir. Antik çağlarda, inzivaya çekilmek isteyen keşişlerin de rağbet ettiği bir yer olarak tanınmaktadır. Adada, 10. yüzyıldan beri bir manastır vardır. Bugün sadece bazı kalıntıları kalabilmiştir. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde bazı yapılar için bu adadan taş nakledilmiştir. Haydarpaşa rıhtımı ve Haydarpaşa Limanı'ndaki mendirekler de bu adadan getirilen taşlarla yapılmış...

12345678910111213141516171819
Geri