Gezelim Öğrenelim

 • Merkez Efendi Tekkesi

  Merkez Efendi Tekkesi

  Bir tarikat külliyesi niteliğindeki bu yapı, topluluğunun çekirdeğini oluşturan ve İstanbul'un en önemli tasavvuf merkezlerinden birisi olan tekkenin kurucusu, Halvetilik'in Sümbülî koluna mensup "Merkez Efendi" lâkaplı Şeyh Musa Musliheddin Efendi'nin türbesini barındırmaktadır (ö.1552). Merkez Efendi, Sümbülîlik'in piri "Sümbül Efendi" lâkaplı Şeyh Yusuf Sinaeddin Efendi'nin halifesi, döneminin ileri gelen sûfîlerinden ve hekimlerindendir. Merkez Efendi'nin 1514 yılında, mensubu olduğu tarik...

 • Merkez Efendi Türbesi

  Merkez Efendi Türbesi

  868-959 Hicri, Rebiül Ahir, 17 Perşembe.” Kare planlı olan türbede, Merkez Efendi aile fertlerinin yanı sıra tekkede postnişinlik yapmış olan bir kaç şeyhin sandukası daha var. Merkez Efendi’nin vefatından sonra kabrinin üzerine, yine Şah Sultan tarafından yaptırıldığı sanılan türbenin ilk yapıldığı zamanki halinde kalamadığı, II. Mahmut döneminde duvar hizaları aynen korunarak yeniden yapıldığı biliniyor. Burası İstanbul’un en fazla ziyaretçisi olan türbelerinden biridir. Özellikle kandil ...

 • Merkezefendi Köftecisi

  Merkezefendi Köftecisi

  İstanbul'daki gizli kalmış lezzet duraklarından biri olan bu köfteci, uzun yıllardır kendisini keşfetmiş olanların damak zevkine hitap etmekte. Merkezefendi Köftecisi 30 yılı aşkın bir süredir aynı yerde hizmet vermekte. Merkezefendi Caddesi üzerinde, Merkezefendi Camii'ne giden küçük bir ara sokak olan Hamam Çıkmaz Yolu'nda bulunan köftecide sadece altı adet masa bulunmakta. Müdavimleri arasında birçok siyasetçi ve ünlünün bulunduğu lokanta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da ...

 • Merkezefendi ve Çevresi

  Merkezefendi ve Çevresi

  Ayrıca geniş mezarlık alanıyla da tanınan Merkezefendi semtinin kapladığı alan, şehri kuşatan Teodosios Surları’nın hemen yanıbaşında olması hasebiyle, İstanbul’un fethine kadar şehrin hudutlarını belirliyordu bir bakıma. Günümüzde mezarlığıyla tanınan semt, daha çok Anadolu’dan İstanbul’a göç eden kitlenin tercih ettiği bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Semtin doğusunu kaplayan mezarlıklardan batıya doğru yöneldiğimizde iskân alanıyla karşılaşırız. Kuzeyde, Mevlanakapı Caddesi üzerinde m...

 • Beyoğlu, Tarlabaşı'nda Karakurum Sokağı'ndadır. İstanbul'da Süryanilerce yaptırılan tek kilisedir. Süryaniler, kullandıkları diğer kiliseleri ya öteki mezheplerden ödünç almakta veya kiralamaktadırlar. Meryem Ana Kilisesi 1960 yılında, Süryaniliğin Türkiye'deki merkezi olan Mardin'den getirilen taşlarla yaptırılmıştır. Taştan büyük bir binadır. Kilise dışında idare ve okul gibi bölümleri de vardır.
 • Merzifonlu K. Mustafa Paşa Mescidi

  Merzifonlu K. Mustafa Paşa Mescidi

  17. yüzyılın sonlarında Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1780 yılında geniş çaplı bir tadilat gören yapı zamanla harap olunca, son yıllarda yeniden onarılmıştır. Bânisi Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olup, ilk inşası on yedinci yüzyılın sonlarına tekabül eder. On sekizinci yüzyıl içerisinde yeniden ve tastamam tamir edildiği bilinen mescit, zamanla harap olunca yakın bir tarihte yeniden bir tadilat ve tamirat görmüştür. Dolayısıyla özgün halini muhafaza ...

 • 17. yüzyılın sonlarında Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1780 yılında geniş çaplı bir tadilat gören yapı zamanla harap olunca, son yıllarda yeniden onarılmıştır.
 • Mevlana Restaurant

  Mevlana Restaurant

  58 Bulvar Caddesi Telefon: 0(212) 510 08 18

 • Üsküdar Meydanı'nda, iskelenin karşısında yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1548 yılında yaptırılmıştır. Külliye Mimar Sinan'ın eseridir. Külliye bir camii, medrese, türbe, sıbyan mektebi, han, imarethane ve tabhaneden oluşmaktaydı. Bunların ancak bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Mimar Sinan bu külliyenin camiisinde Ayasofya Camii'nin daha çağdaş bir modelini uygulamıştır. Genellikle camii girişlerinin üzerinde bulunan yarım kubbe kullanılmamıştır; b...
 • İstanbul Surlarının Edirnekapı girişinde Fevzi Paşa Caddesi üzerindedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından, kızı Mihrimah Sultan adına yaptırılan külliye, Mimar Sinan’ın eseridir. Yapım yılı tam olarak bilinmemekle birlikte, külliyenin inşasının 1560’lı yıllarda tamamlandığı zannedilmektedir. Bir kısmı günümüze kadar ulaşmayan külliye, bir camii, medrese, çifte hamam, türbe, çarşı ve sıbyan mektebinden müteşekkildi. Camii, zeminden 37 metre yükseklikte ve 20 metre çapında tek bir kubbeye sahipti...
12345678910111213141516171819
Geri