Vizyon & Misyon

Misyon

Özgüvenini kazanmış; millî, ahlâkî ve kültürel değerlere bağlı; sorumluluk bilincine ve sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularına sahip; yeteneklerinin farkına varan ve onları geliştirme fırsatlarını değerlendirebilen; kitap okuma sevgisi pekişmiş ve düzenli kitap okuma disiplinini kazanmış; vatanını ve milletini seven; tüm insanların eşitliği ilkesini benimseyen bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak.

Vizyon

Çağın gereklerine uygun güvenli ve sıcak bir ortamda, rehber öğretmenlerimizle, yediden yetmişe herkese hizmet vererek önder ve örnek bir kurum olmaktır.
Geri