Gezelim Öğrenelim

Tarihi Yerler
 • Abdülbaki Paşa Kütüphanesi

  Abdülbaki Paşa Kütüphanesi

  Cümle kapısından çıkıp sağa dönüldüğünde darülkurra (Kur’an-ı Kerim eğitimi verilen yer) ile karşılaşılır. İçeri girdiğimizde biri büyük ikisi küçük toplamda üç mezarla karşılaşıyoruz. Büyük mezarın sahibi darülkurranın banisi de olan, bir dönem Maraş valiliği ve üç padişah döneminde üç ayrı kere de defterdarlık yapmış Defterdar Abbulbaki Paşadır. Diğer iki küçük mezardan birisiyse Sultan Ahmet Cami Kürsü Şeyhi Mehmet Eşref Efendi’ye aittir. Rivayete göre darülkurrayı kendisine türbe olarak yapm...

 • Balıklı Ayazması

  Balıklı Ayazması

  Balıklı, imparatorların bilhassa ilkbaharda istirahata gittikleri bir mesire yeri olmasının yanı sıra, ayazma da sağlık merkezi olarak kullanılmıştır. Ayazma, 5. yüzyılın ortalarında, yanında bulunan Panagia Pege / Balıklı Kilisesi gibi İmparator I. Leon döneminde (457-474) yapılmıştır. Şehrin dışında yer alan bu bölge, kilise ve ayazma yapıldıktan sonra önem kazanmıştır. Ayazma inşa edildikten sonra çeşitli dönemlerde defalarca onarılmış ve yenilenmiştir. İlk yenilenme çalışması, İmpar...

 • Balıklı Rum Kilisesi

  Balıklı Rum Kilisesi

  Asıl adı Panagia Pege olan kilise; Panagia Topkapı, Meryem Ana Kilisesi ve Zoodohos Peye Kilisesi olarak da anılmaktadır. Kilisenin etrafını yüksek duvarlar çevrelemektedir. Kilise 5. yüzyılın ikinci yarısında imparator I. Leo tarafından yaptırılmış olup aynı adı taşıyan ayazma, kilisenin bitişiğindedir. Bir başka Bizans imparatoru olan I. İustinianos ise kiliseyi onarıp genişletmiştir. Bu tamirat sırasında Ayasofya'dan artan malzemenin kullanıldığı söylenir. Kilisenin kitabelerinde, Patri...

 • Balıklı Rum Vakfı Hastanesi

  Balıklı Rum Vakfı Hastanesi

  1794 yılında; Eğrikapı, Beyoğlu ve Büyükada'daki üç hastane, 1753'de Yedikule/Küçük Balıklı'daki Rum Cemaati'nin İstanbul'un fethinden sonra açtığı ilk hastaneyle birleşti. III. Selim'in fermanıyla yasal bir statü kazanıp 1794'te kurulan ortak bir fona ve 1793 yılında yangınında kül olduktan sonra yeniden inşa edilen Yedikule'deki hastaneye bağlanan bu sağlık organizasyonu, "Ulusal Hayırseverlik Kurumları" adını aldı. 1925 yılına kadar Rum cemaatinde "Valukli Hastanesi" diye anıldı, bu tarih...

 • Çırpıcı Çayırı

  Çırpıcı Çayırı

  Bizans döneminden 1945'lere kadar ,İstanbul'un en çok rağbet gören dinlenme ve eğlence yerlerinden biri olan bu mesire bugünkü Mevlanakapı ile Silivrikapı arasında Veli Efendi Hipodromu'nun kuzeyinde yer alıyordu. Bizans İmparatoru I. Leo döneminde (457-474] buradaki su kaynağının üzerine Meryem Ana'ya adanan bir ayazma inşa edilmiş ve zamanla burası kutsal bir ziyaret özelliği kazanmıştır. Osmanlı döneminde de hem Hıristiyan hem Müslüman halkın gelip gönlünce eğlendiği bu çayırlık vazgeçilme...

 • Çırpıcı Çayırı

  Çırpıcı Çayırı

  Ortasından geçen deresinin üzerinde bir köprüsü de olan Çırpıcı Çayırı’nın ve muhitinin ismi, esasen “Ayazma” olarak anılırdı eskiden. Etrafına o zamanlar varlıklı kişilerin de köşk kurdukları bu çayıra, hıdrellezden başlayarak akın akın ziyaret olurmuş vaktiyle. Bu çayırın ortasından akan nehrin üzerinde birkaç tarihi köprü mevcuttu. Derenin kenarına I. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından açılan artezyen kuyularına sonraları çevredeki sanayi tesisleri yenilerini eklemiştir. Yeni is...

 • Erikli Baba Tekkesi

  Erikli Baba Tekkesi

  Eryek Baba, Eyrek Baba ya da Erikli Baba isimleriyle anılan bir zatın, İstanbul’un fethinde bilfiil görev aldıktan sonra bu alanda tekkesini kurduğuna inanılır. Bu zatın türbesinin de tekkenin bahçesinde bulunduğu kabul görür. Buraya ayrıca Kazlıçeşme Tekkesi de denir. Bektaşi tekkesi olması kuvvetle muhtemeldir. Tekkeye bugünkü ismini veren (Mehmet) Perişan Baba’nın Konya’da doğduğu ve hayatının büyük bir kısmını Hacı Bektaş-ı VelîTekkesi’nde geçirmiş Bektaşibüyüklerinden olduğu sanılıyor.Bin...

 • Fatih Camii

  Fatih Camii

  II.Mahmut döneminde ve daha sonra da 1954'de onarılarak bugünkü konumuna getirilmiştir. Caminin yalnızca minaresinin alt gövdesi günümüze kadar orijinal biçimde ulaşmıştır.

 • Hacı Mahmud Ağa Tekkesi

  Hacı Mahmud Ağa Tekkesi

  Söz konusu tekke, II. Bayezid döneminde (1481-1512) Hacı Mahmud adında bir hayırsever tarafından mescit olarak tesis edilmiştir. Mescide 1874'te meşihat (şeyhlik) koyan, Halvetilik'in Şabanî koluna bağlı Şeyh Salih Salâheddin Efendi, Hacı Mahmud Ağa Tekkesi'nin kurucusu ve ilk postnişini olmuştur. 1925'te tekkelerin kapatılmasının ardından, tekke olarak faaliyet gösteremediği gibi, mescit olarak da kadro dışı bırakılmış olan yapı, zamanla tahrip olmuş, arsası kısmen işgale uğramış ve haraplaş...

 • Kazlı Çeşme

  Kazlı Çeşme

  Çeşmenin yapılışına dair çeşitli söylenceler vardır. Bunlardan en çok itibar göreni; İstanbul Kuşatması esnasında başgösteren su sıkıntısının, uçuşan kazların takip edilmesiyle, onların konduğu yerin kazılması sonucu çıkan su kaynağı için yapıldığıdır. Kazlı Çeşme adının da buradan geldiğine inanılır. Kazlıçeşme’de üç yüz altmış tane tabakhane ve otuz üç salhane inşa ettirmiştir. İstanbul’un fethinden sonraki zamana denk düşen Rumeli seferlerinde, sefere giderken ordunun ihtiyaç duyduğu deri ...

123
Geri