Gezelim Öğrenelim

Müzeler
 • Polonya’lı özgürlük şairi Adam Mickiewicz’in hayatının son yıllarını geçirdiği ve 1855’te öldüğü Tarlabaşı’ndaki evi 1955’te müze haline getirilmiştir. Ölümünün 100. Yıldönümü olan 1955 yılında Polonya Kültür ve Sanat Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, ev müzeye dönüştürülmüştür. Müzede Mickiewicz’in hayatı ve eserleri ile ilgili bilgi ve belgeler, şairin İstanbul’da geçirdiği yıllara ait fotoğraflar ve Polonya özgürlük mücadelesine ait belge ve fotoğraflar bulunmaktadır. Binanın bodrum katınd...
 • Anadolu Hisarı Müzesi

  Anadolu Hisarı Müzesi

  Boğaz’ın Anadolu yakasında, Göksu Deresi’nin denize döküldüğü yerde, adını hisardan alan semtte bulunmaktadır. Bu hisar, Osmanlılar tarafından Boğaz’da yapılan ve geçişleri kontrol altına almayı hedefleyen ilk hisardır. İstanbul’u fethetmek isteyen ve kuşatan Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından, Karadeniz’den Bizans’a gelecek yardımlara engel olmak için 1394’te yaptırılmıştır. 1452 yılında ise Rumeli Hisarı’nın yapımı esnasında, Fatih Sultan Mehmet tarafından yeni bazı bölümler eklenerek güçlendi...

 • Arkeoloji Müzesi

  Arkeoloji Müzesi

  İstanbul’da, Gülhane Parkı ile Topkapı Sarayı arasında konumlanmıştır. Dünyanın en büyük müzelerinden birisidir. İlk defa 1846 yılında Aya İrini Kilisesi’nde Mecma-i Esliha-i Atika ile Mecma-i Asar-ı Atika adları ile kurulmuştur. 1869 yılında “Müze-i Hümayun” adını almıştır. Müzenin eşyası 1873-1891 yılları arasında Çinili Köşkte saklanmıştır. Müze, 1891 yılında yapılan klasik üsluptaki bugünkü binada Osman Hamdi Bey tarafından “Asari Atika Müzesi” adı altında tekrar kurulmuştur. Salonlarda çeşi...

 • Müzenin çekirdeğini Aya İrini’den getirilen silah ve eşyalar oluşturmuştur. İstanbul’un fethinden Sultan III. Ahmed dönemine kadar her türlü silah Ayasofya Camii’nin akasındaki Aya İrini Kilisesi’nde korunmuştu. Bu depo 1726’da Sultan III. Ahmed’in emriyle gezilebilecek bir biçimde düzenlendi. Daha sonra burası 1826 yılında gerçek anlamda bir müze haline getirildi. II. Dünya Savaşının başlamasıyla güvenliğini sağlamak için 1940 yılında Niğde’ye taşındı. Savaştan sonra bu silahlar tekrar İstanbul...
 • Ünlü şair Tevfik Fikret’in 1906’da yaptırdığı ve ve yaşamının son dokuz yılını geçirdiği ev 1945’de müze haline getirilmiştir. Müzede Tevfik Fikret’in yanı sıra Şair Nigar Hanım’ın, Edebiyat-ı Cedide şair ve yazarlarının da kişisel eşyaları, eserleri ve arşivleri sergilenmektedir. Kuruluş Yılı: 1945 Aşiyan Yokuşu, 80810 Bebek (212) 263 69 86
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele çalışmaları sırasında kiracı olarak kaldığı ev, 1928 yılında İstanbul Belediyesi (Şehremaneti) tarafından satın alınmış ve 1942 yılında Atatürk İnkılâbı Müzesi şeklinde düzenlenerek ziyarete açılmıştır. 1991 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kez daha restore edilerek hizmete sokulmuştur. Atatürk’ün kişisel eşyaları, kıyafetleri, üniformaları, askeri ve sivil yaşamına ait fotoğrafları, el yazısı ile yazdığı çeşitli belgeleri, madalyaları...
 • Müze binası aynı zamanda 1871 yılında açılan Darülfünun’un ilk binasıdır. Restore edilen bina 1988 yılında Basın Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Müzede Türk matbaacılığının kurucusu İbrahim Müteferrika’dan günümüze kadar Türk basınına ilişkin bilgi ve malzemeler sergilenmektedir. Kuruluş Yılı: 1988 Divanyolu Cad. No: 84, Çemberlitaş (212) 513 84 77
 • Boğaz’ın Anadolu yakasında, sarayla aynı ismi taşıyan semtte, kıyıda yer alır. Saray, bahçe içindeki sahil saray ve bağlı bulunduğu yapılardan oluşan bir komplekstir. Sultan Abdülaziz tarafından mimar Sarkis ve Agop Balyan kardeşlere yaptırılan sarayın inşası 1864’te tamamlanmış, fakat tefriş edilmesi uzun sürdüğünden ancak 1865 yılında Sultan Abdülaziz saraya gelebilmiştir. Saray; kompleksin ana yapısı olan Beylerbeyi Sarayı, sarayın deniz tarafındaki duvarının her bir köşesinde yer alan biri...
 • Deniz Müzesi

  Deniz Müzesi

  Beşiktaş İskelesi karşısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı denizcilikle ilgili eşya ve bilgilerin saklandığı müzedir. İlk deniz müzesi Kasımpaşa’da kurulmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı esnasında deniz arşivinin Konya’ ya nakli kararlaştırılınca müzedeki eşyalarda Anadolu’ya taşınmıştır. Savaştan sonra müze tekrar Kasımpaşa’da ziyarete açılmış 1949’da ise Dolmabahçe Camii’ne nakledilmiştir. 1960 yılında bugünkü binasında faaliyete geçmiştir. Müzede eski denizci kıyafetleri, donanma ...

 • Müze İstanbul’un en eski ve büyük mevlevihânesi olan Galata Mevlevihânesi’nde bulunmaktadır. Yapılışından dergâhların kapatılışına kadar mevlevihâne olarak kullanılan bina, 1975 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Müzede müzik aletleri, Mevlevi kıyafetleri, tarikat taçları, değerli eşyaları sergilenmektedir. Ayrıca müzede zaman zaman semâ gösterileri, Klasik Türk Müziği Konserleri ve konferanslar da düzenlenmektedir. Kuruluş Yılı: 1975 Galip Dede Cad. Tünel, Beyoğlu (212) 245 41 41
123
Geri