Gezelim Öğrenelim

Camiiler ve Külliyeler
 • Eminönü'nde, Haliç kıyısında, İstanbul Ticaret Odası'nın yanındadır. İnşa tarihi ve mimari tam olarak bilinemeyen camii, 1500'lerin başlarında Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapan Ahi Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde harap durumda bulunan ve mimari açıdan pek fazla bir özelliği olmayan camii, Evliya Çelebi'nin ünlü rüyasını gördüğü camii olması hasebiyle İstanbul folklorunda önemli bir yer tutar.
 • Bu camiinin İstanbul'u kuşatan Araplar tarafından yaptırıldığına dair bir efsane vardır. Ama bu tarihsel verilerle çatışmaktadır. Aslında İstanbul fethedildiğinde burada bir kilise vardır. Bu kilise Fatih Sultan Mehmed tarafından Galata Camii adıyla 1475 yılında camiiye. Dönüştürülmüştür. 1492'de Endülüs'ten göç eden Araplar bu camii etrafına yerleştirildikten sonra Arap Camii ismini almıştır. Dönem dönem tamirat görmüş ve bazı değişikliklere uğramıştır. 1913 yılında yapılan tamirat sırasında ze...
 • Ayasofya Külliyesi

  Ayasofya Külliyesi

  İsidoros ve Anthemios'u görevlendirdi. Yapım için bütün Akdeniz ülkelerinden malzemeler getirildi; Anadolu'daki, Artemis Tapınağı da dâhil olmak üzere, bazı pagan tapınaklarının sütunları sökülerek Ayasofya'da kullanıldı. İnşası beş yılda tamamlandı ve Ayasofya 537 yılında yeniden ibadete açıldı. Günümüze kadar ulaşan yapı, Jüstinyen'in yaptırmış olduğu bu kilisedir. Ayasofya o tarihten günümüze kadar zaman zaman tahribata uğradı, yeniden tamir edildi ve eklentiler yapıldı. Ama özelliğini hiçb...

 • Üsküdar'da, Salacak'la Şemsipaşa semtleri arasında, Kızkulesi'nin karşısında ve Marmara'ya hâkim bir tepe üzerindedir. 1760-1761 yıllarında Sultan III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan ile kardeşi Şehzade Süleyman adlarına yaptırılmıştır. Mimar Mehmed Tahir Ağa'nın eseridir. Camiinin yerinde daha evvelce Ayazma Sarayı ve Bahçesi olduğundan bu ismi almıştır. Avrupa sanat üsluplarının etkisinde yapılmış camiilerdendir. Üç kapılı avludan camiiye merdivenle çıkılır. Minaresi tek şer...
 • Bayezid Külliyesi

  Bayezid Külliyesi

  Beyazıt semtinde, Beyazıt Meydanı'na dağınık bir şekilde yayılmış haldedir. Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1500'de başlanmış ve 1505'de bitirilmiştir. Mimarının kim olduğu konusunda ihtilaf vardır. Önceleri Mimar Hayrettin veya Mimar Kemaleddin'in yaptığı düşünülürken, daha sonra yapılan bir araştırmada Yakubşah bin Sultanşah ismi ortaya atılmıştır. Külliye, bir camii, aşhane-imarethane, sıbyan mektebi, tabhaneler, medrese, hamam ve kervansaraydan oluşur. Kendisinden daha...

 • Boğaziçi'nin Anadolu yakasında, Beylerbeyi İskelesi yanında ve deniz kıyısındadır. Sultan I. Abdülhamid tarafından 1778 yılında annesi Rabia Sultan'ın anısına yaptırılmıştır. Mimar Tahir Ağa'nın eseridir. Camii barok üslubundadır ve kesme taştan inşa edilmiştir. 55 pencereli, iki minareli, sekizgen tabana oturan bir yapıdır. Tek kubbesi vardır, mihrabın önündeki alan ise yarım bir kubbe ile örtülüdür. İç yüzeyi kalem işiyle süslenmiştir. Camii hem Osmanlı, hem de Avrupa çinileriyle kaplanmıştır....
 • Dolmabahçe Camii

  Dolmabahçe Camii

  Dolmabahçe Sarayı'nın güneyinde, sahilde yer alır. Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından yaptırılmaya başlanmış ama vefatı ile Sultan Abdülmecid inşasını sürdürmüştür. Camii 1855 yılında tamamlanmıştır, mimarı Garabet Balyan'dır. Barok üslubuyla yapılmış süslü camiilerdendir. Camii Saraya bitişik olduğu için, ön kısmına hünkar ile devlet ricalinin ibadet edebileceği, selamlık töreni ve buluşmaların yapılacağı iki katlı bir hünkar mahfili inşa edilmiştir. Camii mimarimizd...

 • Eyüp Sultan Külliyesi

  Eyüp Sultan Külliyesi

  Eyüp Semtinin merkezinde, Haliç kenarındadır. Külliye, camii, türbe, hamam ve günümüze ulaşmayan medrese ve imaretden oluşmaktaydı. Külliyenin ilk inşa edilen kısmı türbedir. Bu türbe, sahabe olan ve Hz. Muhammed'i Medine'ye ilk geldiğinde evinde misafir eden Hz. Ebu Eyüb el-Ensari'ye aittir. Halk arasında "Eyup Sultan" olarak isimlendirilen bu zat, Emevilerin 668-669’daki İstanbul kuşatmasına katılmış ve şehid olmuştur. Mezarının bulunduğu yer İstanbul'un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmed'in...

 • Fatih Külliyesi

  Fatih Külliyesi

  Külliye ile aynı adı taşıyan semtte, Fevzi Paşa Caddesi'nin Haliç tarafı boyunca uzanır. Fatih Sultan Mehmed tarafından mimar Atik Sinan'a yaptırılan külliye 1463-1470 yılları arasında inşa edildi. Külliye, o döneme kadar Türk-İslam mimarisince yapımı ekleştirilen en büyük bina kompleksi olup, klasik mimarimizin ulaştığı önemli bir merhaleyi temsil eder. Külliye bir camii etrafında çok planlı şekilde yerleştirilmiş medreseler, kütüphane, şifahane, tabhane, kervansaray çarşı, hamam ve daha son...

 • Fatih İlçesine bağlı Fethiye mahallesinde bulunan camii aslında kilise olarak, 13. yüzyıl sonlarında Bizans Devletinin ileri gelenlerinden Mihail Glabas Tarkaniotes tarafından inşa ettirilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra 1454 yılında patrikhane olarak kullanılmıştır. 1590 yılında İran savaşlarında Gürcistan ve Azerbeycan'ın fethedilmesiyle, fethin hatırası olarak camiiye dönüştürülmüştür. Fethiye Camii, camiiye dönüştürülürken kilisenin apsis kısmı yıkılarak yerine kıble yönüne uygun bir mihr...
1234
Geri