İyilik Kumbarası

    Necbire Aktürk
    geçen gün arkadaşım gülüzar düştü gidip aya kaldırdım
    Sen de bu form aracılığıyla iyiliğini paylaşabilirsin...
    Geri