İyilik Kumbarası

    Furkan Fatih Çelik
    Bir gün çok yaşlı bir dede az kalsın araba geçerken kaşıya geçecekti ama ben durdurup alt geçitten geçmeye ikna ettim.
    Sen de bu form aracılığıyla iyiliğini paylaşabilirsin...
    Geri