İyilik Kumbarası

    Betül Solmaz
    Biriktirdiğim paralar vardı. bu paraların yarasını çocuk esirgeme kurumuna verdik.
    Sen de bu form aracılığıyla iyiliğini paylaşabilirsin...
    Geri