İyilik Kumbarası

    Şeymanur Kas
    Yeter ki iyi olalım çevremize en büyük iyilik bu olur…
    Sen de bu form aracılığıyla iyiliğini paylaşabilirsin...
    Geri