İyilik Kumbarası

    Ali Vapur
    Arabada bir teyze yere düştü ben ona yer verdim.
    Sen de bu form aracılığıyla iyiliğini paylaşabilirsin...
    Geri