İyilik Kumbarası

    Muhammed Söylemez
    Bizim sınıfta körlere yardım derneği açıldı. Ben de tüm paramı derneğe yatırdım.
    Sen de bu form aracılığıyla iyiliğini paylaşabilirsin...
    Geri