İyilik Kumbarası

    Serkan Cihan
    Ben pazarda bir pazarcı gördüm elma satıyordu. Elmaların yarısı yere düştü. Ben de adamlar ve kadınlar basmasın diye onları topladım.
    Sen de bu form aracılığıyla iyiliğini paylaşabilirsin...
    Geri