İyilik Kumbarası

    Sümeyye Büşra Sırım
    Her gün camın önüne buğday koyarım. Kuşlar gelip yesin diye.
    Sen de bu form aracılığıyla iyiliğini paylaşabilirsin...
    Geri