Haberler

Bilgi Evleri, Öğretmenlerinin de Gelişimini Destekliyor

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri üyelerinin sosyal ve kültürel gelişimine destek olduğu kadar öğretmenlerinin de gelişimine destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bilgi evi öğretmenlerine yönelik 2014-2015 Dönemi Bilgi Evleri hizmet içi eğitim seminerleri Yusuf Özkan Özburun ile 22 Ekim Çarşamba günü, saat 18.00'de ZKS'de “ Değerler Eğitiminin Çocukların Gelişimi Üzerindeki Etkileri” ve değerler eğitiminin ruhu olan "Şahsiyet Terbiyesi" konusuyla başladı.

Bilgi Evi öğretmenlerinin, üyelerine daha kaliteli aynı zamanda etkin hizmet sunmak ve toplumumuzun kültürünü oluşturan değerlerimizin üyelerimize aktarımını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen seminer kapsamında konuşmacı olarak Yusuf Özkan Özburun katıldı.

Öğretmenliğin esasında tarihsel kökenleri olan bir meslek olmadığını, çoğu zaman peygamberlere, ilim sahibi âlim kişiliklere öğretmenliğin atfedildiğini fakat öğretmenliğin örgün eğitim sistemi ile ortaya çıktığını belirterek giriş yapan Yusuf Özkan Özburun, Öğretim teknisyeni olmayınız. Yani belirlenmiş müfredatı, belirlenmiş öğretim teknikleri ile çocuklara sunmanız sizi öğretim teknisyeni yapar, öğretmen yapmaz. Öğretmen olurken de entelektüel öğretmen olmaya gayretli olun, mutlaka okuyun, hem kitabı hem insanı hem kâinatı. Kendi başınıza kaldığınız da evren olun, diyerek devam eden konuşmasında, eğitim, insan doğasının iki temel unsurunu geliştirmelidir:
Birincisi Hür muhakeme, hür tefekkür: Kişi hayatının bir döneminde mutlaka hangi telkinlerle yetiştirildiğinin muhasebesini yapmalıdır.
İkincisi Yetenek: Her insanın doğuştan gelen çok farklı ve sıra dışı yetenekleri vardır. Bunlar köreltilmemeli, geliştirilmelidir. Şeklinde ifade etti.

Üyelerine daha kaliteli ve etkin hizmet verebilmenin kendini geliştirmekten geçtiğini bilen Bilgi Evleri gerçekleştirilen seminerle öğretmenlerinin de gelişimine katkıda bulundu.

24 Ekim 2014 Cuma

Fotoğraflar

Diğer Haberler

Geri