Haberler

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Akademik Çalışma Konusu Oldu…

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri yaptığı etkinlik, faaliyet ve çalışmalarıyla akademik çalışmalara konu oldu. 24 - 26 Nisan tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde Yrd. Doç. Dr. Burçin HendenŞolt’un “Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Örneği” isimli çalışması ile Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri eğitim alanında akademik literatüre girdi.

Yapılan araştırma mahiyetinde bilimsel çalışmayı takip etmek amacıyla Bilgi Evi Koordinatörü Veli Koç ve ekibi de toplantıya iştirak etti.

İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılan sempozyuma çalışmalarıyla pek çok önemli akademisyen katılım sağladı. Başkanlığını Pof. Dr. Ruhi Sarpkaya’nın üstlendiği sempozyumda Dr. Şakir Çankır, Dr. Gökhan Arastaman, Dr. Banu Tepe ve Dr. Burçin Şolt gibi akademik çalışmalar yapan isimler, eğitim üzerine yaptıkları araştırmalarla konuklarını bilgilendirdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burçin HendenŞolt’un “Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Örneği” isimli çalışması 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunuldu. Bilgi Evleri’ni araştırırken anket, görüşme ve birçok bilimsel yöntem kullanan Şolt sosyal açıdan güçlü bir toplum yaratmak için yerel yönetimlerin gerekliliği üzerinde durdu.

Yerel yönetimlerin demokrasinin okulu olduğunu söyleyen Şolt, eğitim hizmetleri bakımından Türkiye’de ilk kez Zeytinburnu’nda açılan Bilgi Evleri’nin tüm belediyelere örnek olduğunu, kendisinin de model olarak Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’ni tercih etmesinin sebebinin “Bilgi Evleri” projesinin çıkış noktası olarak Zeytinburnu Belediyesi’nin aktif rol oynamasının yanı sıra yöntem ve teknik bakımından da en uygulanabilir proje niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Şolt’un yaptığı anket sonuçlarına göre Bilgi Evi’nden memnun olmayan hiçbir bireye rastlanmadığını ve özelikle alt ve orta ekonomik düzeye sahip olan ailelerin, çocuklarını Bilgi Evi’ne yönlendirerek bu projeyi benimsediklerini bilimsel olarak yaptığı anket sonuçlarıyla destekledi.

Sempozyumda sunumun ardından gelen sorularla Bilgi Evi’nin misyon ve vizyonu bir kez daha hatırlatıldı.

Araştırmacı Dr. Şolt’a akademisyenlerin sorduğu sorular şu şekilde kayda geçti:

*Çağdaş Kütüphaneler kitap okuma ile ilgili alışkanlıkları insanlara küçük yaşlardan itibaren kazandıramadığı için mi Bilgi Evleri bu kadar benimsendi? Sorusuna Şolt şöyle cevap verdi:

-Avrupa’da kütüphaneler çok sık kullanılıyor. Özellikle çocukların ebeveynleri kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandığı için çocukları da ebeveynlerini örnek rol model olarak seçtikleri için kütüphanelerden yararlanma sıklıkları bizden daha fazla. Ancak Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısına baktığımızda ailelerin çok da kitapla ilgili olduğu söylenemez. Ama Bilgi Evleri özelikle çocukları kitap okumaya özendirme noktasında çok iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

*Yerel yönetimler okullarla işbirliği yapmalı mıdır?

-Kesinlikle yapmalıdır. Kulüp faaliyetleri, atölye çalışmaları vs. gibi konularda bütünleştirici bir çalışma ortaya konulabilir. Mesela Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde çevre esnaftan çocuklar için temin edilen küçük hediyeler vs. gibi çalışmalarla toplumun yerel mahalli dinamikleri de canlı tutulmaya çalışılmakta ve aynı zamanda çevre ile de etkili bir iletişim sağlanmaktadır. Önemli olan ne kadar çok kitleye ulaşabildiğimizdir. Bilgi Evleri üye kitlesine baktığımızda ise bu amaca ulaşıldığını görüyoruz.

Bilgi Evleri projesinden beğeni ile bahseden ve sempozyuma başkanlık eden Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya’nın sempozyuma misafir olarak katılan Bilgi Evleri Koordinatörü'ne yönelttiği “Danışmanlık yaptığınız belediyeler sadece sizin görüş ve fikirlerinizi paylaşan nitelikte yerel yönetimler mi?” sorusuna Koç “Hayır, biz her kesimden insana hitap ediyoruz. Sadece belli bir ideoloji etrafında şekillenen bir düşünüşten ziyade herkese aynı oranda yaklaşan bir kurumuz. Dolayısıyla fikirleri farklılık gösteren yapıların karşısında değiliz, biz farklılıklarımız ile biriz düşüncesiyle hareket ederek bize, Bilgi Evi açılması ve projelerimizi uygulama noktasında fikirlerimize başvurantüm kurumlara yardımcı oluyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Eğitim alanında yeni fikirlerin ve genç düşüncelerin buluştuğu bilimsel kongre Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin gerçekleştirdiği başarılı projelerin anlatımıyla son buldu. Seminerin hemen ardından Dr. Şolt ile yaptığımız röportaj ise şu şekilde:

1. Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar haricinde Bilgi Evleri gibi eğitim kurumlarını işlevsel buluyor musunuz?
Güçlü bir ülke için eğitimli bireyler topluluğu gereklidir. Dolayısıyla eğitim; toplumların ilerlemesine yön verebilecek en önemli konulardan biridir. Eğitim; sadece bu konuyla görevlendirilmiş resmi kurumların sorumluluğunda olmayıp; aslen tüm vatandaşların temel meselesi olarak ele alınmalıdır. Bilgi evleri projesi, yerel yönetimlerin eğitime verdiği destek açısından bu sorumluluk bilincinin önemli bir kanıtıdır. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okuyan çocuklarımızın okul dışında geçirdikleri zamanın doğru değerlendirilmesi, desteklenmesi açısından son derece işlevsel bir oluşumdur.

2. Eğitimin yepyeni düşünür ve fikir adamlarının etkisiyle günümüzde aldığı rol çerçevesinde “Bilgi Evleri” hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bilgi toplumu bireylerinin tüm kurumlardan beklentilerinde farklılaşmalar görülmektedir. Eskiden bir belediye, kanunda yer alan kentsel altyapı, park, bahçe, ağaçlandırma, nikâh vb... görevlerini yerine getirdiğinde başarılı sayılmaktaydı. Bilgi iletişim teknolojilerinin artışı dolayısıyla dünya ölçeğinde düşünmeye başlayan bireyler, temel kamu kurumlarının görev yelpazesini ve beklentilerini genişletmiş oldular. Bu beklentilerin başında eğitim hizmeti yer almaktadır. İşte bu noktada “bilgi evleri hizmeti” ön plana çıkmaktadır. Çünkü bugünün çocuk ve gençlerinin okul dışı zamanlarının hem derslerine yardım, hem sosyalleşme, hem etkinlikler, hem de kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi bakımlarından desteklenmesi, toplumumuzun geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Yerel yönetimlerin genel anlamdaki görevi, o kentin fiziki, ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak politikalar geliştirmektir. Bilgi evleri uygulamaları, yaşanılan kent halkına oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.

3. Bilgi Evleri sizce eğitimin kalitesine katkıda bulunuyor mu?
Yaptığım incelemelerde, Zeytinburnu Belediyesi Bilgi evlerinde, çocukların derslerine yardım etmek üzere istihdam edilen kişilerin lisans düzeyinde öğretmenler olduğunu gördüm. Bu, yapılan işe verilen önemin bir göstergesidir. Geleceğimizin güvencesi çocuk ve gençlerimizin sadece okulda aldıkları bilgilerle bırakılmayarak, üzerine katkıda bulunan bir ekip yaratmak ve bunun sürekliliğini organize edebilmek yüksek bir çaba ürünü. Kalite demek, çağın gereklerine uygun kriterlerin bir araya gelmiş hali demektir. Bilgi evlerine gelen çocukların çoğu evlerinde sahip olamadıkları fiziksel şartlarda çalışma ortamı bulmaktalar. Ayrıca, bilgisayarda tüm ödevlerini rahatça yapabilmekteler. Bu nedenlerden dolayı katkısının yüksek olduğu inancındayım.

4. Neden Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Modelini seçtiniz?
Yıllardır kent sorunları ve yerel yönetim hizmetleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmaktayım. Aynı şekilde yerel yönetimlerin eğitime verdikleri önem ve bu konudaki faaliyetleri üzerine araştırma yaptığımda, Zeytinburnu Belediyesi’nin bu konudaki hassasiyeti ön plana çıkmaktaydı. Bu nedenle belediyenizin konuyla ilgili faaliyetlerini bilimsel bir yayın haline getirmek istedim. Türkiye’deki belediyeler arasında Bilgi Evleri hizmetini ilk başlatan kurum olmanız önemli bir kriterdi. Ayrıca, konuya verdiğiniz önem kurumsal örgütlenmede Bilgi Evlerine ayrı bir koordinatörlük atanması ve hizmetlerin organizasyonundaki hassasiyete de yansımıştı. Başka bir seçim faktörü ise, bu konuda diğer belediyelere destek verildiğini öğrenmem oldu. Çünkü yerel yönetim politikalarına dünya ölçeğine bakıldığında bilgi paylaşımının ne kadar güncel ve yaygınlaştırılması için destek gören bir durum olduğunu göreceksiniz. Zeytinburnu Belediyesi’nin Bilgi evleri konusundaki paylaşımcı ruhu seçim kriterlerimden biri olmuştur.

5. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Modelini diğerlerinden ayıran faktörler nelerdir?
Belediyeler, yöre halkının en yakın kamu kurumları. Dolayısıyla da hizmetleri en çok bu kurumlardan bekliyorlar. Ancak, hizmet verilme kararının verilmesinden sonraki süreçte önem taşımaktadır. Çünkü; yönetimin konuya olan hassasiyeti bu hizmetin hayata geçmesindeki kaliteyi, sürdürülebilirliği ve de çalışan ekibin motivasyonunu da etkilemektedir. Zeytinburnu Bilgi Evlerindeki örgütlenmeye herşeyden önce hevesli bir ekip damgasını vurmuş durumda. Başarının temel anahtarı yaptığı işi sevmek olduğuna göre; bence bu kadar önemli işler çıkarılmasında Zeytinburnu Belediyesinin konuyla ilgili politikalarını, karar alma süreçlerini, hizmet sunum tekniklerini ve ekibini tebrik etmek gerekiyor.

Sempozyum sunusu için tıklayınız.

28 Nisan 2014 Pazartesi

Fotoğraflar

Diğer Haberler

Geri