Gezelim Öğrenelim

Ahi Çelebi Camiii
Eminönü'nde, Haliç kıyısında, İstanbul Ticaret Odası'nın yanındadır. İnşa tarihi ve mimari tam olarak bilinemeyen camii, 1500'lerin başlarında Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapan Ahi Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde harap durumda bulunan ve mimari açıdan pek fazla bir özelliği olmayan camii, Evliya Çelebi'nin ünlü rüyasını gördüğü camii olması hasebiyle İstanbul folklorunda önemli bir yer tutar.
Geri