Gezelim Öğrenelim

Abdülbaki Paşa Kütüphanesi
Abdülbaki Paşa Kütüphanesi
Cümle kapısından çıkıp sağa dönüldüğünde darülkurra (Kur’an-ı Kerim eğitimi verilen yer) ile karşılaşılır. İçeri girdiğimizde biri büyük ikisi küçük toplamda üç mezarla karşılaşıyoruz. Büyük mezarın sahibi darülkurranın banisi de olan, bir dönem Maraş valiliği ve üç padişah döneminde üç ayrı kere de defterdarlık yapmış Defterdar Abbulbaki Paşadır. Diğer iki küçük mezardan birisiyse Sultan Ahmet Cami Kürsü Şeyhi Mehmet Eşref Efendi’ye aittir. Rivayete göre darülkurrayı kendisine türbe olarak yapmayı planlayan Abdülbaki Paşa, çok şatafatlı olduğunu görünce darülkurraya dönüştürmüş. Lakin burasının hali hazırda darülkurra olarak düzenlendiği bilgisi rivayetin geçersizliğini gösteriyor. Abdülbaki Paşa tarafından Sedefkâr Mehmed Ağa’ya inşa ettirilmiş olan darülkurranın inşa tarihi, girişin üzerindeki mermer levhadaki tarihe bakacak olursak, Hicri 1017 / Miladi 1608’dir.

Bir dönem sıbyan mektebi, daha sonra depo olarak kullanılan eser, 1970’li yıllarda Abdülbaki Paşa Çocuk Kütüphanesi olarak da faaliyet gösterir. Daha sonra kaderine terk edilen yapı, 2007 Haziran ayında İstanbul Valiliği’nden alınan fon ile aslına uygun olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından restore edilir. İlçedeki kültür aktivitelerinde kullanılmak amacıyla
“Nağmedar” ismiyle hizmete açılan bina, şimdilerde çay içilip birtakım kültürel yayınların okunabileceği nezih bir mekân haline gelmiştir.

Klasik Osmanlı üslubunu yansıtan kare planlı ve kubbeli bir biçime sahip olan yapının duvarları kesme küfeki taşıyla örülmüştür. Kuzey duvarının eksenindeki basık kemerli kapısıyla alt sırayı oluşturan dikdörtgen pencereleri mermer sövelerle çevrilidir.
Geri