Fıkralar

ET
Abisi kardeşine matematik dersi anlatıyordu: — Bir et parçasını dörde ayırırsam elimde kaç parça et olur? — Dört. — Sekize ayırırsam? — Sekiz. — Peki, sekiz yüze ayırırsam? — Onda bilemeyecek ne var, tabiî ki kıyma olur abi…
Geri