Kulüpler

Temel Dini Bilgiler Kulübü
Tanım: Dini vecibelerinin yerine getirilmesi için teorik ve pratik bilgiye sahip, manevi sorumluluk ve görevlerinin farkında, sosyal olarak toplumla bütünleşen, kültürel tarihimiz ve mirasımıza duyarlı, iyi ahlak konularında kendini gerçekleştirme sürecine girmiş, kendisine, ailesine ve topluma faydalı fertler yetiştirmeyi hedefleyen kulüptür.

Amaç: - Üyelerimizin dini bilgilerinde temelin oluşturulması
- İbadetler hakkında teorik bilgiler ve pratik uygulamaların kazandırılması
- Bireysel ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi,
- Hayatımızda sevgi ve saygı esas alınması,
- Mükemmele talip olan şuurlu bir gençlik yetiştirilmesi,
- Kazanımlar ve etkinlikler yoluyla öğrencilerin dini öğrenme, anlam ve yaşama davranışlarını geliştirmelerine destek olmak,
- Üyelere bir arada yaşama ve sorumluluk bilincini geliştiren bir perspektif kazandırılması,
- Üyelerin evrensel ahlaki değerleri benimsemesi ve yaşamında tatbik etmesi
- Faydalı insan olmayı hedef edinen bir nesil yetiştirilmesi
Geri