Kulüpler

Siyer Kulübü
Tanım: Hz. Muhammed ( S.A.V )`in güzide hayatını öğrenerek, onu hayatında rehber edinecek fertler yetiştirmeyi gaye edinen bir kulüptür.

Amaç: - Ahlakı Kur’an olan Kutlu Nebi’nin (s.a.v) muazzam ve muhteşem ahlakını öğretmekve onun ahlakıyla ahlaklanacak nesiller yetiştirmek. - Rahmetten izzete, adaletten emniyete, tevazudan hayâya, ahde vefadan kanaate, tevekkülden isâra, sabırdan şecaate, cömertlikten şükre, fedakârlıktan sükûnet ve vakara, itidalden sıdk ve istikamete, gönül zenginliğinden hilm ve müsamahaya, hayatın her alanında en doğru ve en kâmil tavrı öğretmek. - Kazanımlar ve etkinlikler yoluyla öğrencilerin dini öğrenme, anlama ve yaşama davranışlarını geliştirmelerine destek olmak. - Üyelerin peygamberin hayatı çerçevesinde gelişen İslam Tarihi`ni öğrenmelerini ve sahabe-i kiram`ı tanımalarını sağlamak. - Üyelerin siyer dersleri neticesinde artacak ilgileri nedeniyle gelecek yaşantılarında İslam Dini`nidaha ayrıntılı bir şekilde incelemelerine vesile olmak.
Geri