Kulüpler

Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü
Tanım: Hak ve özgürlüklerin evrensel olduğu ve toplumun tüm kesimleri için eşit ve geçerli olduğu konusunda bilinç kazanmış, bireysel farklılıklara, farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlere hoşgörü ile yaklaşabilen, insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygılı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayan kulüp faaliyetidir.

Amaç: Demokrasi ve insan haklarının amaçlarını, gerekliliklerinin nedenlerini keşfedebilmek ve kavrayabilmek, kendini tanıyabilmek, bireysel hedeflerini belirleyebilmek, yakın ya da uzak çevresindeki toplumsal sorunları kendi gözlem ve bakış açısıyla fark edebilme yetisini kazanabilmek, bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
Geri