Kulüpler

Konsept Kağıt Robot Tasarım Kulübü
Tanım: Dünyada ilk defa Bilgi Evimizin Quiling kulübü tarafından icat edilen bu çalışma modelcilik ile lego çalışmalarının dışındada farklı bir kulvar olarak ortaya çıkmıştır. Konsept kağıt robotçuluk kulübü, kağıt kıvırma sanatı olan quilling yöntemleriyle uzun ve kalın kağıtlar kullanılarak hazırlanan farklı çeşitlerdeki parçaların birleştirilmesiyle tasarlanan özgün ‘özgün kağıt robot tasarlama’ kulübüdür.

Amaç: - Öğrencilerimizin endüstriyel tasarım yeteneklerini geliştirmek, el-göz koordinasyonunu desteklemek ve yaratıcılıklarını geliştirebilmektir.
- Öğrencilerin renk uyumu hakkında bilgilenmesini sağlamak
- Öğrencilere modelleme yeteneği kazandırmak ve tasarım becerisi farkında lığı oluşturmak.
- Üyeleri sanatsal faaliyetlere yönlendirmek ve zihni melekelerinin gelişmesine yardımcı olmak
Geri