Kulüpler

Matematik ve Zeka Kulübü
Tanım: İnsanlık tarihinin en eski bilimlerinden olan Matematiği sevdirmek ve Matematiğe önyargısı olan veya Matematik dersinde başarısız olan üyelerimize yardımcı olmak için açılan bir bilim kulübüdür.

Amaç: Üyelerimizde matematik eğitimindeki başarıyı artırabilme, mantıksal ve analitik düşünmelerine katkıda bulunma, eğitim alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve önemini kavrayabilme, günlük hayatla matematik arasında ilişki kurabilme, zekâyı nortaya çıkarabilme, matematik konularında heves meraklarını artırabilme, üyelerin daha fazla araştırmacı olmalarını sağlayabilme.
Geri