Kulüpler

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi
Tanım: Akıl ve Zeka Oyunları çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat- konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

Amaç: -Üyeleri Akıl ve Zekâ Oyunları ile tanıştırmak, -Oyunsallaştırma tekniği kullanılarak stratejinin, üyelerin sosyal hayatındaki önemine dikkat çekmek, -Üyelere Akıl ve Zekâ Oyunlarını sevdirerek öğretmek, -Akıl ve Zekâ Oyunları ile üyelere farklı bakış açıları kazandırmak, -Üyelerde sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmek ve üyelerin üretkenliğini arttırmak, -Ezberci yaklaşımdan uzak; düşünen, sorgulayabilen bireyler yetiştirmek.
Geri