Kulüpler

Güzel Konuşma Kulübü
Tanım: Türk dil kuralları ölçüsü dâhilinde, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya özen göstererek duygu, düşünce, ihtiyaç ve beklentilerin beden ile mekân gibi faktörleri de ekleyerek en uygun biçimde kullanıp topluluk karşısında sunabilme becerisidir.

Amaç: Üyelerin doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilmelerini, sesini ve beden dilini etkili kullanabilmelerini, söz varlığını zenginleştirme ve okuma alışkanlığı kazanmanın hitabet açısından önemini kavrayabilmelerini, iyi bir hatibin özelliklerini (fiziksel, psikolojik, kültürel, teknik, sosyal) kavrayabilmelerini, gösterebilmelerini amaçlanmaktadır.
Geri