Kulüpler

Sosyal Bilimler Kulübü
Tanım: Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Sözel bilimler olarak da bilinir. Sosyal bilimler kulübü bu geniş yelpazede çeşitli alanlarda üyelerinin kendilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sağlayan bir kulüptür.

Amaç: Sosyal bilimlerin bir bütünleşme olduğunun farkında olmalarını sağlamak, üyelere ülkemizin jeopolitik önemini anlatarak kültürel, yeraltı yerüstü zenginliklerinin farkındalığını sağlamak, gelenek ve göreneklerine bağlı, sosyal, kültürel, millî ve ahlakî alanlarda kendini geliştiren duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlamak.
Geri