Kulüpler

Dil ve Yazı Kulübü
Tanım: Bireylerin kendisini, yaşayışını, kültürünü, inancını, tarih şuurunu, geleneklerini, göreneklerini, eğitimini, teknolojisini, mimarisini, iç ve dış dünyasını söz ve yazıyı kullanarak ifade edebileceği bir değerler bütünüdür.

Amaç: Dil ve Yazı Kulübü’nde; Türk Dili’nin doğru, etkin ve güzel kullanımını sağlamak, üyelere Türk Dili’nin inceliklerini öğretmek, dili konuşma ve yazma eylemlerinde daha nitelikli bir şekilde kullanabilmek, düşünceleri sistemli bir biçimde yazıya aktarabilmek amaçlanmaktadır.
Geri