Kulüpler

Düşünce Kulübü
Tanım: Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, kavramları inceleyen, merak eden, soran, karşılaştırma yapan ve bu kavramlar arasındaki ilgilerden yararlanarak farklı düşünceler üretebilen üyelerin oluşturduğu kulüptür.

Amaç: Toplumları bir araya getiren kavram şemasının irdelenmesi, görüş ve önerileriyle zihin dünyamızı besleyecek uzmanlardan yola çıkarak, faaliyete dayalı, sağlıklı bir ortak akıl yolcuğu gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.
Geri