Kulüpler

Şiir Dostları Kulübü
Tanım: Şiir, duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği, yapısında çağrışım, imge, sezgi, duyular, duyguların önemli bir yer tuttuğu, anlatımın daha kapalı, söyleyişin daha müzikal ve etkili, algıların daha ön planda olduğu edebiyatın en yaygın ve en etkili türüdür.

Amaç: Üyelerin Türk kültür ve medeniyetini etkileyen şairleri tanımalarını ve onlarla ünsiyet kurmalarını sağlamak, üyelere duygu ve düşünce dünyalarını yansıtacak şiirler yazdırmak, Bilgi Evleri’nde şiiri seven bir kitle oluşturmak, üyelerin vurgu, tonlama gibi ses özelliklerine dikkat ederek duygulu bir şekilde şiir okumalarını sağlamak,
Geri