Kulüpler

Bilişim Ve İnternet Kulübü
Tanım: Bilişim her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin depolanmasında, ağ sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dâhil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır.

Amaç: Günümüzde gelişmişlik bilgiyle ölçülmektedir. Bilgiye çabuk ve sağlıklı ulaşmada da bilgisayar büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar teknolojisi de hızla gelişmektedir. Bu Doğrultuda Bilgisayar ve internet dünyasını öğrencilerimize tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlamaktadır.
Geri