Aktiviteler

Seminerler ve KonferanslarPeriyodik olarak düzenlenen seminer ve konferanslar.

Meslek Tanıtım Seminerleri:
Üyelerin meslek seçiminde bilinçli hareket etmelerinin sağlanması, hangi mesleğin kendileri için daha uygun olacağı konusunda bilgi sahibi olmaları, meslekler hakkında o mesleği icra eden kişiler tarafından bilgi edinmeleri ve bu kişilerin tecrübelerinden faydalanmaları amacıyla ayda bir defa tüm bilgi evlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen seminerlerdir.

Sosyal Yaşam Bilinci Oluşturma Seminerleri:
Üyelerin, kendilerini ve çevrelerini tanımaları, kişisel ve bedensel gelişimleri ile ilgili bilgi edinmeleri, çevreye karşı duyarlı olmaları, doğal afetler ve sosyal problemler hakkında bilinçli olmaları, daha kültürlü ve daha sosyal olmalarının sağlanması amacıyla ayda bir defa tüm bilgi evlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen seminerlerdir.

Konferanslar:
Üyeler için faydalı olacağı düşünülen konularda, belli dönemlerde, alanında uzman kişilerin davet edilmesiyle gerçekleştirilen etkinliklerdir.

Şimdiye kadar düzenlenen bazı konferanslar şunlardır:
- Liselere Giriş Sınav Sistemi ve LGS’de Yapılan Son Değişiklikler,
- Sigarasız Bir Yaşam İçin El Ele,
- Kitap Okumanın LGS’ye Katkıları,
- Hijyen-Sağlık ve Kötü Alışkanlıklar,
- Planlı Ders Çalışma,
- Orta Öğretim Geçiş Sistemi,
- Görgü Kuralları,
- Çevre Kirliliği,
- Vücudumuzu Tanıyalım…
Geri