Aktiviteler

YarışmalarZeytinburnu Bilgi Evlerinde periyodik olarak düzenlenen yarışmalar.

Geleneksel Kitap Okuma Yarışmaları:
Her yıl bahar aylarında yapılan, geleneksel, kitap okuma yarışmalarıdır. Bu yarışma, ilköğretim öğrencilerinden başlamak üzere, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinlerin de dâhil olduğu bir yarışma olup, toplum genelinde kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına katkı sağlamak; Türkçeyi daha doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenmektedir. Bilgi evleri açıldığından bu güne kadar toplam altı defa düzenlenen yarışma toplumun her kesiminden okuyucuyu kapsayacak şekilde dört ayrı grupta yapılmakta; her gruptan dereceye girenler, bilgisayar, kamera, dijital fotoğraf makinesi, cumhuriyet altını, kitap setleri, para vb. ödüller verilmektedir. Ayrıca son dört yılda yapılan yarışmalarda dereceye girenler için ailelerinden iki kişiyle birlikte katılabilecekleri kültür gezileri düzenlenmektedir. Bu güne kadar; Çanakkale’ye bir, Kastamonu, Safranbolu, Amasra’ya da üç defa olmak üzere toplam dört defa kültür gezisi düzenlenmiştir. Yarışmada okutulan kitaplar alanında uzman öğretmenlere danışmanlığında, oluşturulan bir komisyon tarafından seçilmekte olup Türk ve Dünya Edebiyatının farklı türlerden oluşan nitelikli örneklerini içerir. Dereceler profesyonel bir şekilde yapılmış ve objektif değerlendirilmiş test usulü bir sınavla belirlenir. Yarışma, Başta belediye başkanımız il ve ilçe mülki ve idari amirlerinin de bulunduğu, geniş katılımlı bir ödül töreniyle sonlandırılır. İlki 2005 yılında düzenlenen Kitap Okuma Yarışmaları’nın 2010 yılında 6.sı düzenlenmiştir.

Bilgi Yarışmaları:
Belli dönemlerde bilgi evlerinde hoşça vakit geçirmek, genel kültür konusunda üyelerimizin bilgilerini arttırmak, rekabet oluşturarak motivasyonu yüksek tutmak amacıyla yaş grupları dikkate alınarak düzenlenen yarışmalardır. Her bilgi evi düzenli olarak kendi üyeleri arasında yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerinde iki defa geniş katılımlı bilgi yarışmaları düzenlemektedir. Bu yarışmalarda dereceye giren üyeler aynı dönemlerde yapılan bilgi evleri arası bilgi yarışmasına katılmaktadır. Bunun yanı sıra bilgi evleri, programlarına uygun zamanlarda lokal olarak farklı yaş gruplarına yönelik bilgi yarışmaları düzenlemektedir.

Resim Yapma Yarışmaları:
Üyelerimizin farklı sanat dallarıyla kendilerini ifade edebilmelerini teşvik için belli dönemlerde farklı konularda resim yarışmaları düzenlenmekte ve dereceye girenler ödüllendirilmektedir.

Şiir Ezberleme Yarışmaları:
“Ödülleri içinde gizli bir yarışma” sloganıyla başlatılan yarışmayla üyelerimiz, belli kurallar çerçevesinde şiir ezberlemeye teşvik edilmiştir. Şiir üzerine dikkatlerin çekilmesi suretiyle; geçmişle bağlarımızın kuvvetlendirilmesi, güzel Türkçemizin tadına varılması ve edebî zevkin gelişmesi, kelime hazinelerinin zenginleştirilmesi, hafızaların güçlendirilmesi, hayal gücünün artması gibi hedefleri içeren bir çalışmadır. Dereceler ezberlenen mısra sayısına göre belirlenmiştir. En çok şiiri ezberleyerek dereceye giren üç üyemiz, çeşitli hediyeler ve onur belgeleriyle ödüllendirilmiştir.

Mektup Yazma Yarışmaları:
Duygu, düşünce ve taleplerini güzel bir şekilde ifade edebilen, özgüven ve medenî cesaret sahibi gençlerin desteklenmesi düşüncesiyle başlatılan bir etkinliktir. Bilgi evi üyeleri, Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’a bilgi evleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplar yazmışlardır. Bu mektuplarda bazı üyelerimiz bilgi evleriyle ilgili farklı taleplerde bulunurken, bazıları da teşekkürlerini iletmiştir. Yazılan mektuplardan üç tanesi seçilerek, bu üyelerimiz ödüllendirmiştir. Bütün mektuplar Belediye Başkanımıza iletilmiş, Sayın Başkanımız da gençlere tek tek cevap gönderme inceliğini göstererek onların sesini duyduğunu ve fikirlerine değer verdiğini hissettirmiştir.

On Parmak Hızlı Yazma Yarışmaları:
Amacına uygun, etkin ve hızlı bilgisayar kullanımı konusunda üyelerimizin yeteneklerini geliştirmek için birtakım çalışmalar yapılmaktadır. “On Parmak Hızlı Yazma Yarışması” bunlardan biridir. Bu çalışmayla, yarışma havası içinde bir yandan eğlenirken diğer yandan üyelerimizin daha az zaman harcayarak ve verimli bir şekilde bilgisayardan faydalanma kabiliyetlerini geliştirmek hedeflenmiştir.
Geri