Aktiviteler

TurnuvalarZeytinburnu Bilgi evlerinde periyodik olarak düzenlenen turnuvalar.

Futbol Turnuvaları:
Erkek üyelerimiz arasında yardımlaşma ve kaynaşma ortamı oluşturmak ve üyelerimizin eğlenceli bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliktir. 2010 Yaz Programı çerçevesinde ilki düzenlenen futbol turnuvasında birinci olan bilgi evi futbol takımı şampiyonluk kupası ve madalyalarıyla ödüllendirilirken, ikinci olan bilgi evi futbol takımına da ikincilik madalyaları ödül olarak verilmiştir.

Voleybol Turnuvaları:
Bayan üyelerimiz arasında yardımlaşma ve kaynaşma ortamı oluşturmak ve üyelerimizin eğlenceli bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliktir. 2010 Yaz Programı çerçevesinde ilki düzenlenen voleybol turnuvasında birinci olan bilgi evi voleybol takımı şampiyonluk kupası ve madalyalarıyla ödüllendirilirken, ikinci olan bilgi evi voleybol takımına da ikincilik madalyaları ödül olarak verilmiştir.

Satranç Turnuvaları:
Köklü bir geçmişi olan satranç, kişinin zihinsel gelişimine olumlu katkısı olan ve onun sosyalleşmesini sağlayan; hızlı, planlı ve stratejik düşünebilmeyi kavratan bir zekâ oyunudur. Satranç turnuvaları ile amacımız satrancın üyelerimiz tarafından daha iyi tanınıp ondan daha iyi faydalanılmasını sağlamaktır. Her bilgi evinde haftada bir defa satranç turnuvası düzenlenmektedir. Ayıca yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerinde her bilgi evi kendi bünyesinde geniş katılımlı bir satranç turnuvası düzenlemekte bu turnuvalarda başarılı olan üyeler aynı dönemlerde bilgi evleri arası düzenlenen satranç turnuvalarında üye oldukları bilgi evlerini temsil etmektedirler.

Speed Steack (Hızlı Bardak Dizme) Turnuvaları:
İki elin aynı anda kullanılması, göz el koordinasyonunun sağlanması ve beynin sağ/sol kısımlarının aynı anda kullanılması gibi yararları olan ve 12 özel tasarımlı bardakla oynanan bir spordur. Bilgi evi üyesi olan gençlerimiz, ülkemizde henüz yaygınlaşmakta olan bu spora teşvik edilerek, onlara farklı ilgi alanlarını tanıtmak ve bu spor dalında başarılı olabilmeleri için ortamlar oluşturmak amaçlanmıştır. Zaman zaman da gerek bilgi evlerinin kendileri gerekse bilgi evleri arasında hızlı bardak dizme turnuvaları düzenlenmektedir.
Geri