Araştırma & Ödev Kaynakları

ALLAH'IN (C.C) KILICI HALiD BiN VELiD (r.a)
Dosya Tipi application/msword
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 28160
Halid Bin Velid (r.a) cahiliye devrinde Kureyş'in eşrafından idi.Hudeybiye umresine kadar bütün muharebelerde müşrikler safın da yer almıştır.Hicretin 7. senesi Hayber'in fethi nden sonra -yahut Mekke'nin fethinden sonra- müslüman olmuş,İslam'a pek çok hizmetler etmiştir. Hz. Ebu Bekir (r.a) zamanında Yemame'nin fethi ve yalancı peygamber Müseyleme'nin öldürülmesi,mürtedlerin ve zekat vermek istemeyenlerin te'dibi (itaat ettirilmesi) için ordunun başında gönderilmiştir.Hz. Ömer'in hilafeti zamanında da Yermük'te ve İran cephesinde pek çok muharebelerde bulunmuştur.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri