Araştırma & Ödev Kaynakları

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 69632
- Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri Orhun Yazıtları'dır(M.S. 8. yüzyıl). Bu yazıtlar, edebiyatımızdaki ilk söylev (nutuk) eseri de sayılabilir. - Orhun Yazıtları'nı ilk kez okuyup çözüm¬leyen kişi Danimarkalı bilgin Thomsen (1842 – 1927)'dir. - Şiirleri elimizde bulunan ilk Türk şairi Aprinçur Tigin (8. yüzyıl)'dir. - Edebiyatımızın ilk mesnevisi ve ilk siyasetnamesi Yusuf Has Hacip'in 11. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig'dir. Eser, aynı zamanda Divan edebiyatının da ilk eseri olarak kabul edilir. - Türk dilinin ilk sözlüğü, Kaşgarlı Mah¬mut'un 11. yüzyılda yazdığı Divanü Lügati ‘t Türk adlı eserdir. - Edebiyatımızda şairlerle ilgili ilk biyografik eser (ilk şairler tezkiresi) Çağatay şairi Ali Şir Nevai'nin Mecalis ün Nefais adlı kitabıdır.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri