Araştırma & Ödev Kaynakları

TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 182272
İbrahim Şinasi (1826–1871) - Sanat toplum içindir ilkesiyle hareket eden Şinasi, Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. - Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale, tenkit gibi türlerde eserler veren Şinasi edebiyatımızda daha çok gazeteciliğiyle tanınır. - İlk özel gazete olan Tercümanı Ahval’ i çıkarır (Agâh Efendi ile birlikte) ve burada ilk makaleyi yazar. 1862’de Tasviri Efkâr’ı çıkarır. - Batı edebiyatından ilk şiir tercümesi yapan yazarlardandır. La Fontaine’nin bazı fabllarını manzum olarak Türkçeye çevirmiş, bunları Tercümei Manzume’de yayımlamıştır. - Durûbı Emsali Osma¬niye adlı eserinde bir kısım Türk atasözlerini modern bir anlayışla toplayarak bazılarını Fransızcadaki benzerleriyle karşılaştırmıştır. - Edebiyatımızda batılı anlamda ilk tiyatro eseri sayılan Şair Evlenmesi adlı töre komedisini yazmıştır.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri