Araştırma & Ödev Kaynakları

TANZİMAT EDEBİYATI
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 102400
Avrupa’da Rönesans’la başlayan uygarlığın dil, kültür, sanat ve teknik açılardan gelişmesi, Osmanlı Devletine tam anlamıyla yansımamıştı. Bunun bir sonucu olarak Batı teknik olarak kendini yenilemiş, 18. yüzyıldan sonra savaşlarda Osmanlıya karşı zaman zaman üstünlükler sağlamış, kültürel anlamda Osmanlı üzerinde büyük bir etki alanı elde etmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı orduları her cephede yenilgiler almış ve bu yenilgiler sonrasında büyük topraklar kaybetmiştir. Eski görkemli günler aranır olmuştur. Devlet adamları, bu kötü gidişe dur diyebilmek için yeni tedbirler almış, yeni kanunlar çıkarmıştır. Batılılaşma, Osmanlı Devletinin kurtuluş reçetesi olarak görülmeye başlanmıştır. Yapılan ıslahatlarda batılı ülkelerin durumu esas alınmıştır. Hatta bu ülkelerdeki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek için öğrenciler gönderilmiş, özellikle ordu içinde batılı generallere görev verilmiştir. Osmanlının batıya yönelişinin resmi belgesi niteliğinde olan Gülhanei Hattı Hümayun(Tanzimat Fermanı) batılı devletlerin dayatmasıyla 1839’da ilan edilmiştir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri