Araştırma & Ödev Kaynakları

SÖZ SANATLARI (EDEBİ SANATLAR)
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 92160
Sanat, insanoğlunun mükemmeli arama kaygısının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Var olanı yeter-siz görmek, yeni buluşları da beraberinde getirmiştir. Buffon, “Dünya üzerinde söylenmemiş hiçbir söz yoktur; ancak bu sözü daha güzel söyleyebilmek vardır.” derken aslında sanatın en önemli kaynağına da işaret etmektedir: İnsandaki mükemmellik arayışı. Şairler, kimi zaman karşısındakini etkilemek kimi zaman duygularını gizlemek, kimi zaman da mevcut sözcüklerle tarif etmekte zorlandığı duygularını anlatmak için doğadan ve diğer varlıkların özelliklerinden faydalanarak yeni imgeler geliştirme yoluna başvurmuştur. Sözün kısası edebi sanatlar söz ustalığının ve sözcüklerle dans etmenin bir sonucu olarak gelişmiştir. Edebi metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında edebi sanatların önemli bir yeri vardır. Özellikle Divan edebiyatının anlaşılabilmesi için edebi sanatların çok iyi bilinmesi gerekir. Divan şiirinde sanatsız bir beyit hemen hemen yok gibidir. Divan şairleri sanat yapmaya düşkün olduklarından, bir beyit içinde birkaç sanatı iç içe kullanmışlardır.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri