Araştırma & Ödev Kaynakları

HİSTOGRAM
Dosya Tipi
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu
Tekrarlı sayılardan oluşan elimizdeki verileri, uygulanan işlemlerden sonra önce tabloya, tablodan yararlanarak grafiğe aktarılması yani veri gruplarının grafiğinin dikdörtgen sütunlar halinde gösterilmesine histogram denir. Verilen bir soruda histogramı oluşturup çizmek için şu aşamalar takip edilir: 1) Önce veriler küçükten büyüğe sıralanır. 2) Veri grubunun açıklık değeri bulunur. Açıklık değeri bulunurken en büyük sayıdan en küçük sayı çıkartılır. 3) Kaç grup oluşturmak istiyorsak grup sayısı belirlenir. Grup sayısını kendimiz belirlemek istersek veri sayısının karekökü alınır. Bu kuralda grup sayısı 10'dan az çıkabilir ve daha sağlıklı olur.(Bu ifade MEB öğretmen kılavuz kitabından alınmıştır.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri