Araştırma & Ödev Kaynakları

CÜMLEDE ANLAM FARKLILIKLARI
Dosya Tipi
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu
1- Kınama anlamı: Kınama, yapılan işi değer yargıları açısından değerlendirip doğru bulmayarak ayıplamaktır. * Nasıl olur da küçücük bir çocuğun parasını alırsın. * Böyle nur yüzlü bir ihtiyara bakılmaz mı hiç. 2- Alay anlamı: Bir kişinin veya bir durumun yetersiz, kusurlu, gülünç yönlerini küçümseyerek eleştirmek, alay etmek demektir. * O kadar zeki ki liseyi altı yılda bitirdi. * Dili çok iyi kullanır, ne de olsa sakatatçı çocuğu! * Ne anlarsın ya resimden! 3- Yergi anlamı: Eksiklerin, sakıncalı durumların küçümsenmesi, eleştirilmesi yergidir. * Böyle ders çalışırsanız tabii başaramazsınız. * Baba kendi yapmadığını çocuğundan nasıl ister ki! * Borcunu ödemez, sözünü tutmaz, nasıl biri bu!

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri