Araştırma & Ödev Kaynakları

Kurtuluş Savaşında Cepheler
Dosya Tipi application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 28928
1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması’nda Rusya’nın Ermenilerin koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya’nın, ayrıca İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları söz konusudur. Brest-Litowsk Antlaşması’ndan sonra Kafkaslarda ilerleyişe geçen Osmanlı ordusu Mondros’tan sonra geri çekilmiş, burada Ermenistan ve Gürcistan devletleri kurulmuştur. Ermeniler Wilson ilkelerine göre nüfus çoğunluğunda olduklarını iddia etmişler, Çukurova ve Doğu Anadolu’yu içine alan bölgede bir Ermeni devleti kurmak istemişlerdir. General Harbord yayınladığı raporda Ermeni iddialarının doğru olmadığını açıklamıştır. TBMM açıldığı sırada Ermeniler saldırılarını artırmış, bunun üzerine Doğu Cephesi komutanlığına getirilen Kazım Karabekir Paşa’ya hareket emri verilmiştir. (24 Eylül 1920). Sarıkamış, Kars ve Gümrü ele geçirilmiş, Ermeniler barış istemiştir. Sorgulayınız: Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) : * Çıldır gölü Aras nehri sınır olacak * Berlin Antlaşması ile kaybedilen Kars çevresi ile Ardahan’ın bir bölümü TBMM’ye bırakılacak * Ermenistan TBMM’nin onaylamadığı hiçbir anlaşmayı imzalamayacak * Doğu Anadolu’da Ermeniler’in çoğunlukta olmadığı kabul edilecektir.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri