Araştırma & Ödev Kaynakları

HUNEYN MUHAREBESİ
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 78336
(Hicret’in 8. yılı 5 Şevval Cumartesi / Milâdî 27 Ocak 630) Mekke’nin fethiyle Ku¬reyş’in hemen hemen tamamı İslami¬yetle şereflen¬mişti. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Ku¬reyş¬li¬lere taraftar bulu¬nan kabileler üzerinde müspet te¬sirler bırakmış ve onların İslam ve Müslü¬man¬lara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alâka duymasına sebep ol¬muş¬tu. Bu ciddi alâka, onların bundan böyle Resûl-i Ekrem safında yer ala¬cakla¬rı¬nın bir işareti sayılıyordu.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri