Araştırma & Ödev Kaynakları

BASİT HARMONİK HAREKET
Dosya Tipi application/octet-stream
Sayfa 0
İndirilme 0
Tablo Var
Resim Var
Kaynakça Var
Dosya Boyutu 20596
Bir cisim, sabit bir nokta çevresinde git-gel hareketi yapıyorsa, titreşim hareketi yapıyor deriz. Bu bölümde titreşim hareketinin özel bir şekli olan basit harmonik hareketi inceleyeceğiz. Basit harmonik hareket, dairesel hareket gibi periyodik hareket türlerindendir. Basit harmonik hareketin özellikleri Bir cisim r yarıçaplı daire üzerinde, bir noktadan başlayarak herhangi bir yöne doğru sabit W=2pf açısal hızı (Vd çizgisel hızı) ile dönmeye başladığında cismin yatay x ekseni üzerindeki izdüşümü basit harmonik hareket yapar. Cisim harekete başladıktan t süre sonra bir noktadan başka bir noktaya gelmişse, yarıçapın taradığı a açısı : a=W.t=2.p.f.t=2.p/T.t (radyan ) olur. Bir periyotluk süre içinde cismin konumu, sinüs eğrisi biçiminde değişir.Basit harmonik harekette r büyüklüğü(a ile de gösterilebilir) genlik (amplitüt) adını alır. xmx=r dir. x ekseni üzerinde basit harmonik hareket yapan bir cismin hızı dairesel hareket yapan bir cismin hızının yatay bileşenine eşit olur.

Lütfen Güvenlik Sorusunu Giriniz
Geri